Tvoříme Zbýšov

„Hlasování Tvoříme Zbýšov vede napříč čtyřmi generacemi ke spokojenosti obou stran.“

Irena Zelníčková, občanka Zbýšova u Brna

Tvoříme Zbýšov

v číslech

31 

přijatých návrhů

19 % 

hlasujících občanů a občanek

92 % 

hlasujících, kteří si přejí pokračování projektu

POUŽITÁ ŘEŠENÍ:

V téměř čtyřtisícovém jihomoravském Zbýšově dokončili první ročník participativního rozpočtu Tvoříme Zbýšov. Občané města starší 15 let mohli až do konce března 2021 podávat své návrhy projektů, které by pomohly vylepšit život v obci. Na realizaci těch vítězných vyčlenila radnice celkem 200 tisíc korun. Na rozhodnutí se hlasováním podílelo 19 % občanů, což odpovídá nejvyšší účastí v participativním rozpočtu v ČR. Jakými nástroji dokázala radnice podnítit aktivitu občanů? 

Dostupné informace

Po spuštění projektu byly informace dostupné na oficiálních místech radnice a zároveň vytvořena facebooková stránka, kde mohli občané najít všechny aktuality na jednom místě. Uspořádany byly i setkání, kde radnice vysvětlila motivaci pro realizaci participativního rozpočtu, pravidla navrhování i hlasování a adresovala otázky pokládané občany.

Koordinátoři participativního rozpočtování se nebáli aktivně se prezentovat – občané tak hned věděli, na koho se obrátit v případě dotazů nebo problémů.

Inspirace z jiných měst a obcí

Před i během fáze navrhování sdílela radnice navrhované a vítězné projekty z jiných měst a obcí, aby navrhovatelé získali představu, co vše je možné v rámci participativního rozpočtování navrhnout.

Interaktivní obsah

Jak jednoduše vysvětlit proces participativního rozpočtu? Třeba video obsahem. Ten přitom nemusí být nákladný. Občané jistě ocení snahu lokálních úředníků. Podívejte se na video projektového týmu Tvoříme Zbýšov:

Snadný proces pro všechny

Návrhy šly podat jak online, tak i „po staru“ offline, aby se mohl zúčastnit opravdu každý. Platforma D21 je uživatelsky přívětivá a s možnými úpravy na míru. Zatímco občané ocení snadný přístup (vše probíhá ve webovém prohlížeči, tudíž funguje se všemi zařízeními s přístupem na Internet a není potřeba instalace žádné aplikace), radním pomůže zejména se snížením práce a administrativní zátěže. Proces je automatizovaný tak, že participativní rozpočet zajistí na pár kliknutí.

Transparentnost hlasování a unikátní hlasovací metoda

Hlasující mají možnost využít více plusových a v některých případech i minusový hlas. Pravidla jsou nastavena tak, aby se došlo ke konsenzuálnímu řešení, se kterými je spokojena většina obyvatel. Během procesu navíc radnice může zjistit, jaké návrhy jsou kontroverzní nebo tématické priority mezi občany. A ač nemůže vyhrát každý návrh, s takovou zpětnou vazbou můžou radní dále pracovat.

Město bude realizovat dva vítězné projekty, které od občanů obdržely nejvíce hlasů. Jedná se o Cestu ke studánce, která poslouží místním i návštěvníkům k procházce kolem potoka. Ten bude díky dřevěným mostkům možné přejít na druhý břeh. V rámci projektu město vyčistí dno studánky a udělá rozbor vody. Postaví v jejím okolí lavičky, cestu vykácí a vyčistí. Cestu ke studánce podpořila více než polovina hlasujících (53 %). Druhým vítězným projektem je Posezení pro turisty u Rybičkové skály (35 % hlasujících). Rybičková skála je příjemné a klidné místo k odpočinku, relaxaci a opečení špekáčků. Nyní je zde pouze ohniště vybudované z kamenů a jedna dřevěná lavička. Město tu na přání obyvatel postaví dřevěný altán, který zapadne do místní scenérie. To, že se první ročník participace Zbýšovu povedl, naznačuje i zpětná vazba od obyvatel - téměř většina hlasujících (92 %) si přeje pokračování projektu.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy