Řešení pro školy

Workshop participace

Jak mládeži hravě představit participaci? Pro učitele jsme připravili workshop a metodiku zdarma.
více informací

Vysvětlit žákům a studentům participaci a způsob hlasování více hlasy nemusí být úplně jednoduché. Ve spolupráci se Skautským institutem jsme proto připravili workshop, který učitelům vysvětlování usnadní pomocí metodiky, pracovních listů a prezentace. Cílem workshopu je, aby žáci a studenti pochopili nejen JAK na participaci, ale také PROČ je důležitá.

Kde naše materiály využijete?

Ve škole

Učitelé workshop využijí při výuce, například v rámci občanské výchovy.

Ve studentských a žákovských kolektivech

Jakým je například Skautský institut.

V přípravách na Školní Pébéčko

Žáci si v praxi vyzkouší participativní rozpočtování, které pak může škola s reálnými financemi uspořádat.

„Participace dává prostor i těm, kteří se v běžné výuce tolik neprosadí či jejich přednosti systém nehodnotí.“

Marek Vimrů, metodik vzdělávacích programů pro školy, Skautský institut

Jak proces Udržitelného města funguje

1.

Sociálně-ekonomická analýza města

2.

Mapování institucí ve městě

3.

Skupinový výzkum mezi občany

4.

Validační průzkum a sběr dat

5.

Analýza získaných dat

6.

Konečný report vč. doporučení

Výhody našeho řešení

Podrobné návody vždy po ruce
Pro každý krok máte připraveny dokumenty s návody.
Nástroj pro školní parlament
Pořádání výzkumů a dalších hlasování může být vhodnou aktivitou pro školní parlamenty. Nebo skrze školní volby nechte žáky vybrat jejich zástupce.

Vyzkoušejte si aplikaci Lepší místo na:


iOS

android

windows

Jak workshop probíhá?

Workshop je rozdělen do dvou částí. První se zabývá způsoby hlasování a v druhé si žáci a studenti vyzkouší participativní rozpočtování. Školní třída se nejprve rozdělí do tříčlenných (v případě většího počtu žáků čtyřčlenných) týmů a vyberou svého kapitána / kapitánku. V těchto týmech se nejprve věnují tématům participace, demokracie a hlasování. Naučí se historický vývoj společenského rozhodování - jaké hlasovací systémy byly v minulosti kde využity a proč. Seznámí se s různými volebními systémy dneška a principy jejich fungování. Společně nad nimi debatují. Různé typy volby si také vyzkouší, aby v praxi viděli, že různé způsoby hlasování vedou k různým výsledkům.

V druhé části si mládež vyzkouší volbu s více hlasy a participativní rozpočtování, tzv. Školní Pébéčko. Každý tým má za úkol během 5-10 minut vymyslet, kam jet se třídou na jednodenní výlet. Do pracovních listů vyplní požadované položky (proč by se výlet ostatním líbil, jak by utužil vztahy ve třídě, kolik by přibližně stál). Týmy pak svůj návrh krátce nahlas představí ostatním a společně o nich hlasují (jedním a dvěma hlasy). Po krátké diskuzi nad výsledky nastává poslední část workshopu, ve které si celá třída vyzkouší participativní rozpočtování, tzv. Školní Pébéčko. Spolu s učitelem stanoví hypotetickou finanční částku (např. 50 tisíc korun), která je určena na pořízení vybavení nebo realizaci projektů přispívajících ke zlepšení školního prostředí. Každý tým vymyslí, co by se dalo v jejich třídě zlepšit – jeden či dva nápady například na nové vybavení nebo zlepšení vzájemných vztahů a jakým způsobem toho dosáhnou. Žáci a studenti své návrhy opět představí celé třídě. Společně vyberou ty, o kterých bude celá třída hlasovat.

Ke stažení

Praktický úvod do participace pro žáky a studenty vypracovaný ve spolupráci se Skautským institutem:

Materiály jsou vám k dispozici zdarma.

Profesionálně vedený workshop

Dvouhodinový workshop mohou ve vaší škole nebo organizaci vést naši zkušení lektoři participace. Kontaktujte nás pro rezervaci termínu.

mám zájem

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se, abychom školení mohli připravit na míru vašich potřeb.

Odesláním e-mailu souhlasíte s našimi podmínkami.

Děkujeme za Váš zájem! Ozveme se Vám.
Oops! Při odesílání se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.

Náš tým odborníků je vám k dispozici

Odbornici na participaci

Příprava projektu

Pomůžeme vám s dotazníky a správným nastavením pravidel.

Komunikační strategie

Poradíme s informační kampaní, aby se do projektu zapojilo maximum lidí.

Zpracování a analýza dat

Po skončení výzkumu nebo hlasování vám předáme přehledné výsledky.

Spojte se s námi, poradíme vám

Řešení vám připravíme na míru. Podle vašich požadavků, zkušeností i počtu obyvatel navrhneme optimální postup. Úvodní konzultace jsou bezplatné.