Participace na ZŠ v Trenčíně

„Zahrali si hru Nie je mesto ako mesto, na ktorej sa učili princípy participácie. Riešili problémy, hľadali ich najefektívnejšie riešenia z hľadiska financií i efektivity pre celé mesto. Ukázali svoje kooperatívne schopnosti, precvičili si prezentovanie a obhajobu svojich nápadov pred ostatnými skupinami žiakov i učiteľov. Kládli trefné argumenty a protiargumenty.“

Mgr. Jana Helíková, koordinátorka participácie na ZŠ Hodžova

Participace na ZŠ v Trenčíně

v číslech

1000

EUR pro každou zapojenou školu

10

realizovaných projektů

1100

zapojených dětí

Školení participace hrou Nie je mesto ako mesto

Město Trenčín a Nádacia otvorenej spoločnosti začali s participativními rozpočty na základních školách ve školním roce 2020/2021. Čerpali ze zkušeností s organizací rozpočtů pro střední školy, což je praxe, ve které byl Trenčiansky kraj národním průkopníkem od roku 2018. Participativní rozpočty na ZŠ jsou taktéž součástí projektu Evropského hlavního města kultury Trenčín 2026. Součástí řešení pro každou školu bylo školení participace a ukázka práce s naší aplikaci Školní Pébéčko. Ta je k dispozici ve slovenském jazyce. Před samotným participativním rozpočtem si nejdříve děti participaci vyzkouší na hře Nie je mesto ako mesto se školitelkou paní Strečkovou, koordinátorkou participace za město Trenčín. Žáci a žačky jsou rozděleni do jednotlivých týmů a jsou k nim přiřazeny městské čtvrti, každá z nich s jinými problémy, které chtějí místní řešit.

Propagační materiály participativního rozpočtu pro základní školy v Trenčíně

Každá zapojená škola získala prostředky ve výši €1000. Jak s nimi naložily? 

ZŠ Hodžova

Pod názvem Kreatívna Sedmička se rozjel participativní rozpočet na ZŠ Hodžova. Žákovské návrhy si můžete prohlédnout na následujícím videu. Do hlasování postoupilo - jak jinak -sedm z nich.

Přes 500 hlasujících rozhodlo o projektech, které se budou realizovat.

  1. Oddychová zóna vonku - 6. C
  2. Hygiena na vyšší level - 9. C
  3. Prespávačka - 8. B
  4. Obyčajní žiaci zálohujú - 8. D

Výjimečný projekt Školský maskot - 8. B bude rozdělen do více fází včetně šití kostýmu. Škola ocenila, že všechny projekty mají reálný potenciál realizace, vedení se bude snažit zajistit financování pro další projekty i z jiných zdrojů. Takzvaně pod čarou skončil například školní ples. Předávání diplomů proběhlo během vánočních slavností na škole.

Diplomy pro vítězné navrhovatele a navrhovatelky s malými dárky se předávaly během vánočního období na ZŠ Hodzova
„Víťazom gratulujeme a ostatným ďakujeme za zapojenie sa do projektu. Všetky projekty majú reálny potenciál ich zrealizovať, určite budeme hľadať iné spôsoby financovania, aby sa uskutočnili aj ďalšie nápady.“

Koordinátorka Mgr. Jana Helíková


ZŠ Kubranská

Pracovní tým žaček a žáků na ZŠ Kubranská

Žaci a žákyně přišli s celkem šesti návrhy na vylepšení školy. Hlasování se zúčastnilo více než 300 dětí a rozhodly tak o čtyřech vítězných projektech, které se vešly do daného rozpočtu. Vedení školy usoudilo, že všechny navržené projekty byly dobře propracované a škole by prospěly. Návrhy přijalo jako skvělou zpětnou vazbu a díky financování z vlastních zdrojů bude moct realizovat všech šest projektů:

  1. Lavičky a koše pred školou
  2. Renovácia školského altánku
  3. Záchranná krabička
  4. Autobusová tabuľa a hodiny na chodby
  5. Obnova skleníka
  6. Kvetinka do každej triedy
Autorské týmy vítězných projektů na ZŠ Kubranská v Trenčíně

ZŠ Dlhé Hony

Na ZŠ Dlhé Hony se přibude ping-pongový stůl a relaxační kout. O zakoupení vybavení pro trávení přestávek rozhodlo 300 žákyň a žáků v hlasování na platformě Decision 21.

Propagační plakátky na ZŠ Dlhé Hony

Více informací:

Informační plakát

Prezentace Participatívne rozpočty na školách (skúsenosti zo Slovenska) od Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projekt Participatívne rozpočty na školách úřadu Splnomocnence vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy