Pomáháme zapojit občany do rozhodování

Od New Yorku po Jeseník. S participací pomáháme od roku 2015 desítkám měst, škol a organizací po celém světě. Na online platformě Decision 21 zajistíme participativní rozpočet, průzkum i hlasování v soutěži.

více informací

Do rozhodování jsme zapojili přes 1 milion lidí, ve více jak 800 projektech, na 4 kontinentech.

Proč to děláme?

Naší vizí je pomoci tvořit společnost, v níž se lidé aktivně zajímají o své okolí a podílejí se na veřejném životě. Zároveň chceme nabízet prostor, který lokálním autoritám usnadní zapojování občanů do rozhodování. Proto jsme vyvinuli unikátní online platformu pro občanskou participaci. Vychází z odborných poznatků, je jednoduchá, intuitivní a všestranná.

Karel Janeček

„Když se naučíme lépe spolupracovat, rozhodovat a nacházet shodu, můžeme jako společnost žít lépe a radostněji. Proto jsem v roce 2013 přišel s inovativním hlasovacím systémem D21, který nám umožní dosáhnout lepšího konsenzu v našich rozhodnutích a zabránit polarizaci společnosti. A je to právě jeho politická implementace, která přinese globální změnu.“

Karel Janeček, zakladatel společnosti a autor metody D21

Co se u nás děje