O metodě D21

Metoda D21 je moderní hlasovací nástroj a volební systém, díky kterému je skupinové rozhodování efektivnější. Při volbě umožňuje využít více hlasů a v určitých případech obsahuje také hlas minusový. Větší paletou hlasů mohou voliči přesněji vyjádřit své preference a dosáhnout tak v hlasování výsledku, který nejlépe odráží jejich zájmy.

Jak to funguje?

Základním předpokladem metody D21 je, že každý volič má vždy k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Pro udělení minusového hlasu je nutné rozdat alespoň dva plusové. Počet plusových a minusových hlasů se může měnit podle konkrétního hlasování. K modifikacím vždy dochází podle základního algoritmu, jehož autorem je český matematik Karel Janeček.


Díky efektu více hlasů vítězí v metodě D21 taková možnost, na které se shodne co nejvíce hlasujících. Minusový hlas odhaluje kontroverzní možnosti, které sice mohou mít hodně zastánců, ale také odpůrců. Tím dochází k oslabení populistů, extremistů a jiných kandidátů, kteří rozdělují společnost. Právě v tom je metoda D21 unikátní oproti tradičním volebním systémům.

Proč využíváme volební systém D21?

Více hlasů nám umožňuje lépe projevit svůj názor. Volbou pouze jediné možnosti říkáme jen jedno slovo. Rozdáním více hlasů odpovídáme celou větou. Navíc tím vyjadřujeme svou vstřícnost shodnout se s ostatními.

Základní pravidla metody:

  • Hlasující má více hlasů, než kolik je vítězných možností nebo volených mandátů.
  • Pro každou možnost může hlasovat nejvýše jedním hlasem.
  • Všechny hlasy mají stejnou váhu.
  • Hlasující má na výběr, zda využije všechny svoje hlasy, nebo jen jejich část.
  • Hlasující může udělit minusový hlas možnosti, se kterou nesouhlasí. Pro udělení minusového hlasu musí hlasující udělit alespoň 2 hlasy plusové.
  • Počet plusových a minusových hlasů se řídí základním algoritmem metody D21 tak, aby byl dosažen konsenzuální výsledek.

Podrobnější informace se o metodě D21 dozvíte v odborném článku Karla Janečka.