The People's Money

„Ze začátku jsem měl pochybnosti, jak bude probíhat práce s lidmi, které jsem neznal. Ale po prvním sezení jsem si uvědomil, že máme více společného než rozdílného. Byli jsme schopni naslouchat a brát v úvahu názory ostatních lidí. Byla to mimořádná zkušenost."

Člen zastupitelstva pro městskou část Bronx

The People's Money

v číslech

$5 milionů

rozpočet

22

jazykových mutací

208 244

započítaných hlasovacích lístků

Po téměř dvou dekádách participativních rozpočtů, které si v americké metropoli organizovaly městské části samy za podpory městské rady (viz projekt PBNYC), přichází kancelář newyorského starosty s celoměstským participativním rozpočtem. V roce 2022 tak poprvé vzniká projekt The People's Money, který zaštiťuje NYC Civic Engagement Commision.

Z jednotlivých městských čtvrtí do celého města

S městem New York spolupracujeme na zapojování lidí do rozhodování dlouhodobě. Nynější starosta Eric Adams se rozhodl participaci rozšířit a zapojit do ní úplně celý New York. K “původním” distriktům Rady města (City Council), které pokrývá projekt PBNYC, přidává The People’s Money participaci na úrovni všech městských obvodů (boroughs): Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx a Staten Island.

Projekt The People’s Money také reflektoval uplynulé roky pandemie covidu-19, které město New York, stejně jako celý svět, značně zasáhly. Část z rozpočtu (5 milionů dolarů) kancelář starosty vyčlenila pro čtvrti (tzv. TRIE neighborhoods), které pandemie postihla nejvíce a kde je vyšší výskyt sociálních a etnických problémů. Vedle jiných způsobů se je administrativa starosty New Yorku snaží podpořit právě i prostřednictvím participativních projektů.

Mapa TRIE čtvrtí (Zdroj: City of NYC)

Časová osa

Přípravy na první celoměstský rozpočet The People's Money začaly v listopadu roku 2022. Projekt se skládal ze 4 fází:

 1. Navrhování
 2. Evaluace projektů
 3. Hlasování
 4. Realizace

Navrhování

Do navrhování projektů se přihlásily organizace, které chtěly participovat na vylepšování města. Z 280 organizací, které projevily zájem, město vybralo 82. Jejich témata se zaměřovala například na práci s mládeží, knihovny, rezidenty městských bytů, osoby s hendikepem či umění.

Obyvatelé New Yorku se mohli zúčastnit celkem 523 setkání pro sběr nápadů, které vybrané organizace společně s městem uspořádaly. Během dvou měsíců se do navrhování zapojilo přes 12 tisíc Newyorčanů, kteří přišli s více než 4 tisíci nápady na vylepšení TRIE čtvrtí a městských částí.

Komunitní navrhování nápadů na zlepšení města (Foto: CEC)

Evaluace projektů

Mezi prosincem 2022 a únorem 2023 probíhala evaluace přijatých návrhů. Pro jednotlivé městské části je hodnotily komise složené z 20 reprezentativně vybraných rezidentů - dobrovolníků, kteří se přihlásili online. Během tříměsíčního období se jednotlivé komise několikrát setkaly, aby diskutovaly a hodnotily projekty, které postoupí do veřejného hlasování. Pro jednotlivé TRIE čtvrti radnice vybrala 8 reprezentantů z lokálních klíčových partnerských organizací. Těmi mohla být například obecní rada, místní škola nebo společenství nájemníků. Pro oba typy hlasování (TRIE čtvrti a městské části) vytyčilo město hlavní kritéria k posouzení:

 • Pomoc zvláště ohroženým lidem: lidé se zdravotním postižením, mládež, senioři, váleční veteráni, lidé bez dokumentů, lidé s omezenou znalostí angličtiny, obyvatelé městských bytů, lidé z LGBTQ+ komunity aj.
 • Dopad: pomoc co nejvíce lidem
 • Smysluplnost: výrazné zlepšení kvality života pro lidi, kteří budou projekt využívat
 • Potřeba: projekt řeší problémy, se kterými se potýká více čtvrtí
Komise posuzuje návrhy do hlasování (Foto: CEC)

Hlasování

Hlasování jsme pro kancelář starosty připravili online na platformě Decision 21 i formou papírových hlasovacích lístků. Do hlasování se mohli od 12. května do 25. června 2023 zapojit všichni obyvatelé New Yorku starší 11 let, bez ohledu na imigrační status. Celkem lidé v rámci městských obvodů (boroughs) odevzdali 110 371 hlasovacích lístků (25 339 online a 85 032 papírových). V hlasování pro TRIE čtvrti jsme započítali celkem 97 873 hlasovacích lístků (13 584 online a 84 289 papírových).

Jak vypadaly hlasovací lístky?

Pro každou TRIE čtvrť obsahoval hlasovací lístek 3-5 projektů, přičemž ten s nejvíce hlasy získal 50 tisíc dolarů na realizaci. Co se týče městských částí, jejich rezidenti mohli vybírat z následujících možností:

 • v Bronxu z 8 projektů, přičemž každý projekt ze třetice vítězných obdržel 265 tisíc dolarů
 • v Brooklynu z 10 projektů, z nichž čtyři s nejvíce hlasy dostaly po 250 tisících dolarech
 • v Queensu z 9 projektů, tři projekty s nejvíce hlasy získaly jednotlivě 280 tisíc dolarů
 • na Manhattanu z 8 projektů, dva nejoblíbenější byly odměněni 262,5 tisíci dolary
 • na Staten Islandu z 4 projektů, ten nejlepší získává na realizaci 177 tisíc dolarů

Hlasovat mohli všichni obyvatelé New Yorku starší 11 let bez ohledu na občanství. Participace stojí na přesvědčení, že pokud někdo v daném místě žije, měl by mít možnost spoluvytvářet veřejný prostor. Každý Newyorčan se tak mohl vyjádřit k projektům ve své městské části (Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx a Staten Island) a obyvatelé TRIE oblastí měli navíc hlasovací lístek i pro svou městskou čtvrť. Voliči měli také možnost vyplnit nepovinný dotazník. Online hlasování i papírové hlasovací lístky a dotazníky byly celkem přeloženy do 22 jazykových mutací - angličtiny, španělštiny a dalších jazyků, kterými se v daných lokalitách nejvíce hovoří.

Jazykové mutace propagačních materiálů (Foto: Decision 21)

Papírové hlasovací lístky newyorská radnice distribuovala do lokálních partnerských organizací a institucí, kde mohli lidé během volebního měsíce odhlasovat. Lidé tak mohli odhlasovat na desítkách volebních míst po celém městě - u neziskových organizací, ve školách, knihovnách nebo třeba večerkách.

Hlasovací stanoviště partnerské organizace (Foto: Decision 21)

V online hlasování jsme naprogramovali tzv. Ballot Finder. Na úvodní stránce stačilo zadat své PSČ a systém automaticky vyhodnotil, jaké hlasovací lístky může daný rezident využít. Na voliči už bylo jen zvolení preferovaného jazyka.

Digitální podoba hlasování (Foto: Decision 21)

Hlasovací lístky tak byly stejně pestré jako je město samotné. „Na míru“ každému voliči jsme zajistili hlasovací lístky s možnou kombinací:

 • jedné z pěti městských částí (borough)
 • bez nebo s hlasovacím lístkem jedné ze 33 TRIE čtvrtí (TRIE neighbourhood)
 • s preferovaným jazykem z výběru až 22 možných jazykových mutací
 • v papírové nebo digitální podobě

Digitální hlasování jsme zajistili s plnou přístupností pro hendikepované osoby.

Propagace The People's Money

Celý projekt The People's Money, včetně fáze hlasování, provázela propagační kampaň. Jejím cílem bylo obyvatele New Yorku informovat o existenci projektu, jeho cílech a namotivovat rezidenty k participaci.

Reklama na The People's Money (Foto: CEC)

Do propagace se zapojili i lokální umělci. Na projekt radnice upozorňovala skrze sociální sítě, web, plakáty a billboardy v ulicích i pouličními slavnostmi a alegorickým vozem.

Kampaň k hlasování (Foto: CEC)

Výsledky

Výsledky hlasování v participativním rozpočtu prezentují členové NYC Civic Engagement Commision v následujícím videu.

Podrobné výsledky najdete také zde.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy