Společně tvoříme Chomutov

„Participativní rozpočet je podle nás skvělý způsob, jak zhmotnit aktivitu občanů. Přináší hmatatelné výsledky, kolem kterých budou chodit další roky.“

Ing. Tereza Rödlingová, referentka strategie rozvoje města

Společně tvoříme Chomutov

v číslech

48.739

obyvatel Chomutova

28

navržených projektů

5.000.000 Kč 

rozpočet pro participaci

POUŽITÁ ŘEŠENÍ:

Participativní rozpočet v Chomutově

Chomutov jakožto malé severozápadní město se potýká s odlivem obyvatel, kteří se cítí být odříznutí a městem přehlíženi. Ve snaze těmto problémům v budoucnu předcházet město našlo jednoduché řešení v podobě participativního rozpočtu, který občanům umožňuje spolupodílet se na utváření města a alokaci investic. Zároveň také získají vhled do fungování municipalit a naváží užší kontakt s městskými představiteli.

D21 a Chomutov

Spolupráce započala koncem roku 2016, kdy se přední představitelé Chomutova setkali na expertním setkání s D21, která konferenci organizovala. Město si tak slibovalo zapojení občanů, kteří budou diskutovat na veřejných setkání a aktivizovat své blízké.

Jelikož participativní rozpočet představuje jisté reputační riziko, nechtěl Chomutov ponechat nic náhodě. Uvědomoval si důležitost komunikačních aktivit, proto radnice využila poradenství konzultantů D21 v oblasti komunikace a oslovení občanů, které zaručilo úspěch a přátelskou atmosféru prvního ročníku rozpočtu.

Vydařený první ročník

Celkový rozpočet byl stanoven na 5 000 000 Kč. Hlasování se uskutečnilo na přelomu května a června 2017, ve kterém hlasovalo na 2 082 hlasujících. V porovnání s mnohem většími městy či městskými částmi se jedná o skutečně vysokou míru participace.

Participativní rozpočet oslovil primárně mladé lidi. Ve věku mezi 19 až 35 lety se jich hlasování zúčastnilo 47%. To poukazuje na to, že mladým lidem osud Chomutova není lhostejný.

Spolupráce s D21 společně s vysokým nasazením městských úředníků zajistilo hojnou účast obyvatel na veřejných setkání během deliberační části, kde mohli občané prezentovat a obhajovat své projekty před ostatními.

Nejúspěšnějšími projekty se nakonec staly:


Co je však důležitější, městu se úspěšně podařilo zapojit občany do veřejného dění, zhmotnit jejich nápady a znovu získat důvěru jejich obyvatel.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy