Řídím Říčany

„Cením si každého člověka, který pro své okolí, veřejný prostor či sousedy chce něco udělat. Nemluvím o lidech, kteří už jsou za vodou a můžou finančně přispět na dobrou věc. Mluvím o lidech, kteří každý den pracují, řeší běžné rodinné problémy, kteří jsou unaveni normálními lidskými strastmi.“

Vladimír Kořen - starosta v letech 2010-2020

Řídím Říčany

v číslech

15 236

obyvatel Říčan

1 550

registrovaných v platformě City 21

16

uspořádaných hlasování a výzkumů

POUŽITÁ ŘEŠENÍ:

Naše mise

Říčany se dívají do budoucnosti

Říčany jsou město na okraji Prahy s více než 15 tisíci obyvateli. Jsou klíčovým partnerem D21 v České republice a propagátorem správy města za pomoci aktivní participace občanů.

Aby rostla participace obyvatel na rozhodovacích procesech, musela Říčanská administrativa vyřešit několik výzev. Velmi důležité bylo zvýšit angažovanost lidí, aby jejich účast na veřejném životě byla jednoduchá, zábavná a obohacující. Město také muselo najít nové způsoby shromažďování a analýzy dat, aby rozhodování zástupců města více odpovídalo aktuálním potřebám obyvatel.

Spolupráce D21 a Říčan

V květnu 2015 začala intenzivní spolupráce mezi D21 a městem Říčany. V důsledku toho vznikl projekt "Řídím Říčany", který se snaží o dlouhodobé a vzrůstající angažmá občanů do rozhodovacích procesů ve městě. V České republice je takový projekt naprosto jedinečný. Ukazuje vysokou míru flexibility co se týče registrace a verifikace hlasujích. U důležitých voleb (např. investice) je registrace a verifikace přísnější, u hlasování např. o kulturních vystoupeních ve městě zase volnější.

‍Stránka City 21 s přehledem všech participací v Říčanech

A co se podařilo

Do ledna 2016 se do naší platformy zaregistrovalo 1 500 z 15 000 obyvatel Říčan. To je poměrně vysoké číslo. Obzvlášť, když uvážíte, že k posledním komunálním volbám přišlo 6 000 lidí.

Od začátku projektu "Řídím Říčany" mohli občané rozhodovat o řadě různých témat, počínaje výběrem projektů, do kterých by město mělo investovat (v hodnotě cca 2,5 mil. Kč), přes úpravy městské vyhlášky, až po výběr hudební kapely, která zahraje na městském hudebním festivalu.

Město nezískalo pouze odpovědi na tyto otázky, ale také podrobná data o tom, jaké jsou potřeby a preference obyvatel podle věku, pohlaví atd. D21 také provedla reprezentativní průzkum spokojenosti obyvatel s vybavením a službami v jejich okolí. Všechna tato data slouží k lepšímu plánování a cílení na konkrétní skupiny obyvatel a jejich problémy.

Říčany společně s D21 ukazují, že rozhodování vycházející ze znalostí a zkušeností, je snadné!

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy