Anketa k proměně Polikliniky Pod Marjánkou, Praha 6

„Poliklinika pod Marjánkou je ožehavé téma. Před její rekonstrukcí jsme proto chtěli znát názor místních.“

Mgr. Halina Himmelová, referentka participace, Praha 6

Anketa k proměně Polikliniky Pod Marjánkou, Praha 6

v číslech

385

respondentů z řad široké veřejnosti

32

respondentů z řad lékařů

31

hlasovacích dnů

POUŽITÁ ŘEŠENÍ:

Ještě předtím, než městská část Praha 6 vypsala architektonickou soutěž a architekti se pustili do tvorby návrhů, chtěla znát názor občanů, kteří zařízení polikliniky využívají či v jeho okolí bydlí. Proto na toto téma v platformě Decision 21 připravila dvě elektronické ankety: jednu pro širokou veřejnost, druhou pro lékaře a zdravotnický personál polikliniky. Ty navazují na dosavadní práci pracovní skupiny, předchozí komunikaci projektu a již uskutečněná setkání se zainteresovanými aktéry a veřejností. Cílem online ankety je získat další návrhy na doplnění zdravotních, sociálních a jiných veřejných služeb i funkcí hlavní budovy polikliniky, získání relevantních dat o uživatelských preferencích a rozvíjení dialogu s veřejností. „Nabízí se, že kromě dalších zdravotnických zařízení zde bude sídlit pečovatelská služba, která je dnes v nevyhovujících podmínkách, dále zde může vzniknout denní stacionář, prodejna zdravotních potřeb nebo třeba i pošta, občerstvení a stravovací služby,“ popsal návrhy na rozšíření služeb radní MČ Praha 6 Marián Hošek. V rámci ankety se mohou občané například vyjádřit s čím jsou na poliklinice spokojeni, jaké dosavadní služby by chtěli rozšířit a které nové by neměly v zrekonstruované poliklinice chybět.

Cílem ankety pro lékaře a zdravotnický personál je především zjistit a reflektovat potřeby poskytovatelů zdravotnických a dalších služeb. Online ankety, které jsou součástí celého procesu rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou, startují 18. ledna 2021.  Odborná i širší veřejnost může vyjádřit svůj názor do 18. února 2021. Poté MČ Praha 6 celý projekt vyhodnotí. Výstupy tohoto procesu poslouží radnici jako datové podklady k vyhlášení architektonické soutěže. Rovněž poskytnou soutěžícím architektům ucelený soubor informací od veřejnosti i lékařů za účelem tvorby jejich architektonického návrhu. Vypsat architektonickou soutěž plánuje městská část na jaře 2021.

Již od roku 2017 probíhala jednání o rekonstrukci pozdně funkcionalistické budovy s prvky bruselského stylu, která byla postavena v letech 1960–1962 podle návrhu architekta Richarda Ferdinanda Podzemného. Po téměř 60 letech provozu však objekt vyžaduje celkovou opravu, protože přestává stačit současným provozním a bezpečnostním nárokům a její statika je v havarijním stavu. Celkem bylo předloženo 9 návrhů jak budovu rekonstruovat a vdechnout jí nový život. Pracovní skupina a odborný tým z Fakulty architektury ČVUT, který se specializuje na zdravotnická zařízení, pak vybral vhodnou variantu. „Hlavní budova se kompletně zrekonstruuje a zároveň dojde k částečnému či úplnému zbourání vedlejších objektů, takzvaných klepet. Kromě zachování genia loci je preferováno i vy­budování parkingu,“ vysvětlila radní pro strategický rozvoj Eva Smutná.

Stránku projektu s odkazem na hlasování najdete zde.

Shrnutí výsledků ankety pro veřejnost

Online výsledky ankety pro veřejnost ZDE

Celá analýza výsledků ankety pro veřejnost ke stažení ZDE

Hlasování

 • Online hlasování probíhalo od 18. ledna do 18. února 2021. Při vstupu do ankety bylo po hlasujícím vyžadováno zadání mobilního čísla, na které mu byl obratem bezplatně formou SMS zprávy doručen unikání PIN kód. Pomocí jednoho mobilního čísla bylo možné hlasovat pouze jednou. Hlasování bylo uzavřené, anonymní a PIN kódy sloužily výhradně jako bezpečnostní mechanismus pro vstup do hlasovací aplikace. Občanům, kteří neměli přístup k internetu, mobilnímu telefonu nebo vyžadovali asistenci, bylo umožněno anketní formulář vyplnit přímo na úřadě MČ Praha 6.
 • Celkem se ankety zúčastnilo 385 hlasujících. Souběžně s hlasováním pro širokou veřejnost probíhala anketa pro oslovené lékaře, do které se zapojila téměř polovina oslovených lékařů (34 z 72 oslovených).

Sociodemografické shrnutí a doplňující otázky

 • Více než polovina respondentů jsou ženy (62 %). Nejvíce zastoupenou věkovou kategorii tvoří respondenti 25–44 let (60 %). Z toho 34 % je ve věkové kategorii 35–44 let a 26 % v kategorii 25–34 let. Nejčastějším vzděláním respondentů je VŠ zakončená magisterským titulem (46 %) a SŠ s maturitou (25 %).
 • Většina respondentů uvedla jako místo bydliště Břevnov (68 %), ostatní městské čtvrti jsou zastoupeny minimálně. Toto zjištění by vysvětlovalo, proč se více než polovina respondentů (56 %) dopravuje na polikliniku pěšky, jen čtvrtina (26 %) využívá MHD a 17 % osobní dopravní prostředky s využitím parkování (17 %), a také, proč se většina respondentů dopraví na polikliniku do 15 minut (72 %), menší část do půl hodiny (22 %).

Rekonstrukce a návštěvnost

 • Většina respondentů (80 %) hodnotí současný stav budovy polikliniky negativně, (49 % jej hodnotí spíše negativně a 31 % rozhodně negativně). Pro téměř všechny respondenty (94 %) je důležité polikliniku rekonstruovat (73 % z nich považuje rekonstrukci za rozhodně důležitou, zbylých 21 % za spíše důležitou).
 • Z ankety vyplývá, že rekonstrukce polikliniky by zvýšila její návštěvnost. Po rekonstrukci by ji častěji využívala většina respondentů (79 %) – z toho 43 % spíše častěji a 36 % rozhodně častěji.
 • Respondenti obvykle navštěvují polikliniku alespoň jednou za čtvrt roku (24 %) či alespoň jednou za půl roku (23 %). Menší část z nich (18 %) pak alespoň jednou za rok a 14 % alespoň jednou za měsíc.

Služby a veřejná vybavenost

 • Kvalitu a rozsah poskytovaných služeb na současné poliklinice vnímá kladně více než polovina respondentů (53 %). Nejvíce se jim na poliklinice a v jejím bezprostředním okolí momentálně líbí lékárna (72 %) a dopravní dostupnost (66 %), nejméně vnitřní prostory pro pacienty a veřejnost (69 %) a parkování (45 %). Nejkontroverznějším tématem je stávající zeleň.
 • Na zrekonstruované poliklinice by respondenti nejvíce ocenili tyto lékařské/ambulantní služby: kožní (48 %) a rehabilitaci a fyzioterapii (48 %). Jako kontroverzní se projevily služby jednodenní chirurgie (tu by ocenilo 19 % respondentů, ale 6 % nikoliv), klinického psychologa a psychiatrie 10 % (16 % bylo pro a 6 % proti), a pak logopedie (16 % pro a 8 % proti). Angiologie, která měla nejmenší podporu mezi respondenty, skončila jako jediná v červených číslech (-5 %).
 • Jako sociální služby, popř. jejich rozšíření, by respondenti ve zrekonstruované poliklinice nejvíce ocenili denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené (49 %) a nejméně by se jim líbily sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (27 %).
 • Z veřejné vybavenosti by respondenti ve zrekonstruované poliklinice nejvíce ocenili lékárnu (64 %) a prodejnu zdravotnických potřeb (57 %). Jako kontroverzní se ukázala kavárna (tu by podpořilo 29 % respondentů, ale 8 % jich bylo proti). Nejméně by respondenti ocenili multifunkční prostor (pro 18 %, proti 10 %) a pedikúru (pro 10 % a proti 9%).

Shrnutí výsledků ankety pro lékaře

Online výsledky ankety pro lékaře ZDE

Celá analýza výsledků ankety pro lékaře ke stažení ZDE

 • Online hlasování probíhalo od 18. ledna do 18. února 2021. Při vstupu do ankety bylo po každém hlasujícím vyžadováno zadání unikátního PIN kódu, který mu byl doručen předem v rámci e-mailové pozvánky. Pomocí jednoho PIN kódu bylo možné hlasovat pouze jednou. Hlasování bylo uzavřené, anonymní a PIN kódy sloužily výhradně jako bezpečnostní mechanismus pro vstup do hlasování.
 • Celkem bylo osloveno 72 lékařů – z toho se do ankety zapojilo 32 lékařů (47.2 % účast). Souběžně s hlasováním pro lékaře probíhala obdobná otevřená anketa pro širokou veřejnost, do které se zapojilo celkem 385 ověřených hlasujících (verifikace využitím SMS zpráv).
 • Většina zapojených lékařů uvedla, že na poliklinice působí dlouhodobě – více než 3 roky (68 %). Přičemž jejich služby využije během jednoho pracovního dne průměrně od deseti do několika desítek pacientů/klientů. Dvě třetiny lékařů (40 %) se do polikliniky dopravují osobním dopravním prostředkem s využitím parkování.
 • Lékaři (91 %) jednoznačně uvádějí, že by poliklinika měla být zachována výhradně jako zdravotnické zařízení, doplněné o sociální služby. Dále se shodují (76 %), že je potřebné polikliniku rekonstruovat. Zároveň nejčastěji hodnotí technický stav budovy současné polikliniky jako negativní (88 %). Kvalitu a rozsah poskytovaných služeb v současné poliklinice naopak hodnotí méně jednoznačně, v nadpoloviční většině však pozitivně (56 %).
 • Na poliklinice a v jejím bezprostředním okolí lékaři momentálně nejvíce oceňují odběrová místa (76,5 %), konkrétní lékařské / ambulantní specializace (67,6 %) a lékárnu (61,8 %). Kontroverzním tématem se pak zdá být architektonická podoba budovy. Nejvíce nespokojeni jsou s parkováním (- 76,5 %).
 • Ve zrekonstruované poliklinice by lékaři nejvíce ocenili centrum zobrazovacích technik (40,7 %), rehabilitaci a fyzioterapii (37,0 %), kardiologii (33,3 %) a praktického lékaře pro děti a dorost (33,3 %). Nejrozporuplnější názory budí jednoznačně zubní pohotovost (22,2 %).
 • Z vybraných sociálních služeb by oslovení lékaři nejvíce ocenili home care (55,2 %) a terénní sociální služby (48,3 %). Nejslabší podporu a nejvíce minusových hlasů získaly sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi (- 3,4 %).
 • V otázce veřejné vybavenosti zrekonstruované polikliniky by lékaři nejvíce ocenili zdravotnické potřeby (73,5 %), bistro (55,9 %) a lékárnu (38,2 %). Nejproblematičtější možností je naopak kavárna (-2,9 %).

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy