Tvoříme Golčův Jeníkov

„Velmi mile nás překvapilo, jak hojně jsou realizované návrhy využívány. Realizace návrhů byla ta nejlepší reklama pro participaci. Ráda bych vyzdvihla spolupráci s vaší organizací - od pomoci s pravidly v prvním ročníku, přes vymyšlení systému hlasování s nápadem doručení PIN kódů do schránek, intuitivní web na administraci návrhu až po velmi rychlou reakci na jakýkoli problém, který se vyskytl.“

Ing. Iveta Nepovím Zadinová, místostarostka

Tvoříme Golčův Jeníkov

v číslech

3.800.000 Kč

rozpočet za všechny ročníky

4

ročníky

1.862

hlasujících celkem

POUŽITÁ ŘEŠENÍ:
No items found.

Tvoříme Golčův Jeníkov

www.golcuv-jenikov.cz

vwww.vote.d21.me/cs/info/TvorimeGJ2020

Charakteristika města: malé město v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina

Celkový počet obyvatel: 2 600

1. ročník

Vyhrazená částka z rozpočtu: 1 mil. Kč (800 tisíc bylo vyhrazeno pro města a 200 tisíc pro místní části, do které však nebyl přihlášen žádný projekt, proto byla částka převedena do dalšího ročníku).

Skutečně rozděleno na projekty v kategorii “město”: 650 tisíc Kč.

Oslovených  hlasujících (roznesených PIN kódů): 2230

Počet hlasujících: 391

Počet navržených projektů celkem: 9

Počet projektů schválených do hlasování: 7

Trvání projektu: prosinec 2018 - červen 2019

2. ročník

Vyhrazená částka z rozpočtu: 1,2 mil. Kč (800 tisíc bylo vyhrazeno pro města a 400 tisíc pro místní části).

Skutečně rozděleno na projekty v obou kategoriích: 1,2 miliony Kč.

Oslovených hlasujících (roznesených PIN kódů): 2 222

Počet hlasujících: 636

Počet navržených projektů celkem: 17

Počet projektů schválených do hlasování: 9 v kategorii “město”, 4 v kategorii “městské části”

Trvání projektu: prosinec 2019 - červen 2020 (začátek realizace projektů)

O projektu

Tvoříme Golčův Jeníkov je již 2. ročník participativního rozpočtu, který začal na konci roku 2018. Díky proaktivnímu přístupu zástupců městského úřadu se znovu podařilo zapojit obyvatele do spolurozhodování o městských financích. V letošním ročníku bylo vyčleněno 1,2 milionu korun, z toho 800 tisíc přímo pro město a 400 tisíc pro místní části města. Aby nebyly znevýhodněny místní části, navrhování i hlasování probíhá ve dvou oddělených kategoriích - město a místní části. Vyčleněná částka se pro místní části letos zvýšila o 200 tisíc, které nebyly vyčerpány v loňském ročníku, protože v kategorii nebyl přihlášen žádný projekt. Radnice tak chtěla v letošním ročníku místní motivovat k účasti a proto se rozhodla vyčlenit více peněz pro danou kategorii. Očekávání se naplnilo a zájem obyvatel se meziročně zvýšil nejen při navrhování projektů, ale i při hlasování. V prvním ročníku bylo navrženo 9 projektů a hlasovalo 391 občanů, ve druhém se počet zvýšil na 17 návrhů a 636 hlasujících. Maximální částka na jeden projekt ve městě byla 300 tisíc a 200 tisíc pro místní části. O rozdělení rozpočtu mohli rozhodovat pouze rezidenti a majitelé nemovitosti v Golčově Jeníkově. Rezidenti byli pozváni pomocí osobní roznášky pozvánek s PIN kódy, které obdržely přímo do schránek.

„Do prvního ročníku Tvoříme Golčův Jeníkov jsme šli s tím, dát občanům možnost podílet se na rozhodování „co udělat“. Myslíme si, že naši lidé nejlépe vědí, co je potřeba, co využijí, uvítají. Během prvního ročníku jsme měli odezvy z kterých vyplývalo, že lidem nebylo moc jasné o co vlastně jde. Velmi mile nás ale překvapilo, jak hojně jsou realizované návrhy využívány. Realizace návrhů byla ta nejlepší reklama pro participaci. V druhém ročníku jsme hodně cílili na zapojení našich místních částí (v prvním ročníku nebyl přihlášen žádný návrh). Mnohem více jsme se zaměřili na informovanost přes náš místní měsíčník ve velkém časovém předstihu, také jsme využili náš místní rozhlas. Povedlo se, že se přihlásilo hodně návrhů a to i v místních částech. Ohledně hlasování přikládáme velký vliv plakátu s PIN kódem, který každý jmenovitě dostal do schránky. Díky tomu se povedl tak skvělý výsledek v zapojení našich občanů, na což jsme náležitě hrdí. Občas jsme překvapeni, co uspělo nebo naopak neuspělo. Podle toho, jaký projekt zvítězí pomalu začínáme vidět priority našich občanů. V dalším ročníku se opětovně chceme zaměřit na místní části a věříme, že účast bude stejně skvělá jako letos a vznikne opět pár nových míst, která udělají našim lidem radost,“  říká k projektu Ing. Iveta Nepovím Zadinová, místostarostka města Golčův Jeníkov a dodává:

„Zároveň bych ráda vyzdvihla spolupráci s vaší organizací - od pomoci s pravidly v prvním ročníku, přes vymyšlení systému hlasování s nápadem doručení PIN kódů do schránek, intuitivní web na administraci návrhu až po velmi rychlou reakci na jakýkoli problém, který se vyskytl. Se začátkem prvního ročníku jste nám se vším hodně pomohli. Velmi oceňujeme právě jednoduchost a rychlost v řešení čehokoli, protože to vždy hodně spěchá."

Co si město přálo v letošním ročníku?

 • Kompletní technické zajištění celého participativního projektu včetně navrhování a hlasování na webové stránce.
 • Umožnění hlasování výhradně rezidentům/obyvatelům města a majitelům nemovitostí v Golčově Jeníkově.
 • Zefektivnění komunikace mezi městem a občany.
 • Co nejvyšší zapojení občanů.

Harmonogram

 1. Informační kampaň: Projekt Tvoříme Golčův Jeníkov začal v prosinci 2019 informační kampaní pro občany.
 2. Podávání návrhů: Od začátku února mohli občané podávat své návrhy online na stránkách projektu nebo na podatelně městského úřadu. Navrhnout projekt mohl kdokoli starší 15 let, kdo je buď obyvatelem Golčova Jeníkova nebo ve městě vlastní nemovitost. Navrhovatel zároveň mohl podat i více návrhů.
 3. Setkání s veřejností: V polovině února proběhlo setkání s veřejností, kde byly konzultovány návrhy a navrhovatelé získali zpětnou vazbu k návrhům.
 4. Kontrola návrhů: Město následně prověřilo realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a reálnost odhadu očekávaných nákladů projektů
 5. Kampaň navrhovatelů: Radnice prezentovala návrhy občanů na webových stránkách města a v místních novinách měl každý návrh svou půlstránku. Noviny jsou vydávány měsíčně a každé číslo obsahuje informace k participativnímu rozpočtu a k hlasování. V místních částech se obyvatelé zasadili o to, aby lidé šli hlasovat a díky tomu dorazila i spousta tzv. chatařů a účast v hlasování byla rekordní.
 6. Hlasování: Pro město bylo důležité, aby se do projektu zapojili pouze místní obyvatelé, kteří v oblasti bydlí nebo mají v oblasti chatu nebo jinou nemovitost. Participace 21 proto přišla s návrhem využít pozvánky s vytištěnými PIN kódy jako specifickou formu ověření hlasování. Tato možnost je sice obecně administrativně náročnější a vyžaduje více kapacit i času, ale ukazuje se, že v menších municipalitách/komunitách může fungovat velmi dobře a zásadně u občanů zvyšovat povědomí o projektu. Na každý PIN kód bylo možné hlasovat jen jednou a občané jej obdrželi na přelomu dubna a května do svých poštovních schránek. Unikátní PIN kód sloužil pouze ke vstupu do hlasovací platformy a samotné hlasování bylo zcela anonymní. Hlasovalo se prostřednictvím elektronické hlasovací platformy Decision 21, s použitím kladných a záporných hlasů podle D21 - Janečkovy hlasovací metody. Hlasovat bylo možné v daném termínu také na kontaktních místech městského úřadu s nutností přinést si PIN kód. Majitelé nemovitostí obdrželi PIN kódy na kontaktních místech.
 7. Zveřejnění výsledků: V červnu 2020 město vítězné návrhy představilo.
 8. Realizace návrhů: Nyní má město závazek v následujících měsících projekty realizovat.

Jaké projekty zvítězily a město je zrealizuje?

Výsledky hlasování jsou k dispozici zde: www.vote.d21.me/vote/TvorimeGJ2020/results

Pro město Golčův Jeníkov (vyčleněná částka 800 tisíc Kč)

 1. Naučná stezka - 280 tisíc Kč
 2. Dětský koutek v Ráji - 210 tisíc Kč
 3. Pítka - mytí rukou na náměstí, letní osvěžení - 50 tisíc Kč

Pro místní části (vyčleněná částka 400 tisíc Kč)

 1. Stupárovice - revitalizace obecní návsi - 160 tisíc Kč
 2. Sirákovice - rekonstrukce/optimalizace počtu čekáren bus zastávek - 80 tisíc Kč
 3. Stupárovice - revitalizace okolí obecního rybníka - 30 tisíc Kč
 4. Stupárovice - revitalizace zahrady u klubovny SDH - 150 tisíc Kč

Specifika projektu:

 • Kompletní online řešení pomocí platformy Decision 21.
 • Umožnění hlasování výhradně rezidentům/obyvatelům města a majitelům nemovitostí v Golčově Jeníkově.
 • Projekt vrcholil v nestandardní atmosféře koronavirových opatření.
 • Oslovování a verifikace hlasujících pomocí tištěných pozvánek s PIN kódy.
 • Radnice k projektu přistupovala zodpovědně a aktivně, to přispělo k hladkému průběhu projektu a rekordním zapojením místních obyvatel.
 • Vyčleněná částka mohla být použita jak na investici do zvelebení města (hřiště, mobiliář, výsadba zeleně, stezka, vánoční výzdoba, lavička...), tak na pořádání akce (přednáška, koncert, akce pro děti, workshop...)

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy