Centrum LOCIKA: Škola - Místo bezpečí a pomoci

„Těšila mě naše společná spolupráce a děkuji za Vaši angažovanost v tom, aby naše úsilí - pomáhat dětem a jejich rodinám žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodinách, bylo úspěšné.”

Julie Růžičková, projektová manažerka Centra Locika

Centrum LOCIKA: Škola - Místo bezpečí a pomoci

v číslech

2

verze anonymních online dotazníků

786

rodičů

504

pedagogických pracovníků

POUŽITÁ ŘEŠENÍ:

Centrum Locika nás oslovilo v souvislosti se zajištěním dvou verzí anonymních online dotazníků pro rodiče a pedagogické pracovníky na téma rozpoznání a prevence dětského násilí. Cílem dotazníků je vytvoření a prosazení takových preventivních postupů ve školním prostředí, které by pomohly chránit děti před násilím v rodinách. Na základě informací z dotazníků připravilo Centrum LOCIKA jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě. Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem
školám v České republice. Projekt byl podpořen Nadací České spořitelny a byl uskutečněn ve spolupráci s MČ Praha 7.

Průzkum probíhal online v období 12. května - 7. června 2021. Zúčastnilo se ho celkem 786 rodičů a 504 pedagogických pracovníků. Více o projektu: www.locikavyzkum.cz

V České republice v roce 2020 docházelo do 4172 základních škol 952 946 žáků. V každé školní třídě se nacházejí 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině, minimálně 1 dítě je touto situací závažně traumatizované. Přesto učitelé a další pedagogičtí pracovníci nejsou na tuto situaci odborně připravení a nemohou se opřít o funkční systém sociálně právní ochrany dětí. Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Nevědí, co mají dělat, cítí se bezmocně a problém, na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, a právě škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.

Podrobné výsledky průzkumu najdete zde.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy