ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Písek

„Je důležité, že děti ten vítězný projekt skutečně do školy dostanou. Není to, že by o něčem hlasovaly a nakonec nic. Je skvělé, že to není jen naoko, že radnice ty peníze opravdu dala.“

Martina Smolová, koordinátorka, ZŠ TGM a MŠ Písek

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Písek

v číslech

10 

projektů

44.500 Kč

rozpočet na žákovské projekty

355

hlasujících

Základní škola T. G. Masaryka je úplná s devíti postupnými ročníky, maximální kapacita je 840 žáků. Spádová oblast je široká, školu navštěvují žáci z Písku i okolních obcí. Budovu na levém břehu řeky Otavy navrhl plzeňský architekt Viktorin Schulz. První žáci do ní vstoupili 19. září 1911. Čtyřicet let nesla označení škola kpt. Otakara Jaroše, čestný název ZŠ T. G. Masaryka jí byl navrácen až v roce 1990. Škola získala v roce 2005 titul Ekoškola a znovu jej v roce 2007 úspěšně obhájila dokonce na mezinárodní úrovni. V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola s odborem životního prostředí MÚ Písek a Záchrannou stanicí živočichů Makov.

Tisková zpráva ze Školního Pébéčka na ZŠ TGM v Písku:

Žáci ZŠ T. G. Masaryka sami rozhodli, na co půjdou peníze aneb naše „Školní Pébéčko“

Žáci ZŠ T. G. Masaryka v Písku se koncem roku 2017 mohli účastnit „Školního Pébéčka“. Díky tomuto programu si mohli vyzkoušet, jakým způsobem se lze podílet (= participovat) na rozhodnutích, která se jich týkají. Hlavním cílem bylo společné rozhodnutí o využití finančních prostředků, které škole pro tuto akci poskytlo Město Písek.

Aplikace je super. Připadalo mi to přehledné, jednoduché, já jsem si to přečetla, na konci jsem si vytiskla, nebo stáhla, co bylo třeba, a byla jsem úplně spokojená. Je fajn, že si odškrtáváte úkoly, které máte hotové. Kdybych neměla aplikaci, uspořádání Pébéčka bylo by mnohem náročnější.

Martina Smolová, koordinátorka, ZŠ TGM a MŠ Písek

V prvním kroku byl stanoven harmonogram celého Pébéčka. Druhým krokem bylo navrhování, kdy nejprve jednotlivci nebo skupiny ze 3. – 9. tříd navrhovali možné projekty. Ty, které třída vybrala, pak jejich navrhovatelé prezentovali na společném setkání v tělocvičně. Zde pak žáci společně vybírali návrhy ke schvalování. Při schvalování vybrala komise, složená ze zástupců vedení školy a členů ekoparlamentu, z předložených návrhů ty uskutečnitelné. Poté byli jejich navrhovatelé vyzváni  k zahájení kampaně, která proběhla jak na prvním, tak na druhém stupni školy. Následovalo hlasování. Žáci měli možnost volit z deseti žákovských návrhů. Výsledky hlasování byly všem žákům oznámeny školním rozhlasem.  

Posledním krokem Pébéčka je realizace vítězných projektů. Po zvážení finanční náročnosti bylo rozhodnuto takto: do školní jídelny bude pořízen nápojový automat, na školní zahradu přibude venkovní trampolína a k odborným učebnám na druhém stupni sedací vaky.

Žáci naší školy sami okusili, jaké to je, navrhnout, a především prosadit svůj nápad. Navíc získali to, co si přáli a využijí.

Martina Smolová, ZŠ TGM Písek

Vyhovuje mi, že je projekt časově omezený, že vidím na jeho konec. I pro děti je to, myslím, dobře, že vidí výsledky v reálném čase.

Martina Smolová, koordinátorka, ZŠ TGM a MŠ Písek

Příklad pravidel pro Kampaň školního Pébéčka

Termín: 10. – 15. 11. 2017

 • ‍Příspěvky na školní web je možné zasílat na e-mail ředitele školy nejpozději do 14. 11. 2017 (rozsah max. 1 stránka).
 • Plakáty a jiné propagační materiály (dále jen materiály) umístěné v prostorách školy mohou mít velikost max. A3.
 • Materiály je možné umístit na nástěnky v koridoru školy, jakékoliv nástěnky na I. stupni, nástěnky u šaten II. stupně, a to i přes stávající, např. obrázky, dále pak upevnit na dveře lepičkou nebo magnetem. Podmínkou je nezakrývat materiály ostatních navrhujících, nesundávat!!!
 • Letáky volně ložené mohou mít velikost max. A5.
 • Uveďte vždy předpokládané náklady na projekt.

Pamatujte, že:

 • ‍méně je někdy více,
 • název projektu by měl být krátký a zajímavý, viditelný z dálky,
 • písmo by mělo být velké a čitelné,
 • věty by měly být krátké, jasné a srozumitelné,
 • použijte obrázky a barvy,
 • pomáhejte si.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy