ZŠ Hroznová, Brno

„Dětem Pébéčko umožnilo poznat projektový způsob práce, naučily se prezentovat návrh před spolužáky ve škole, poznaly elektronickou formu hlasování a byly vtaženy do konečného rozhodování.“

Petra Franková, koordinátorka, ZŠ Hroznová, Brno

ZŠ Hroznová, Brno

v číslech

10 

projektů

30.000 Kč

rozpočet na žákovské projekty

229

hlasujících

Základní škola spadá pod městskou část Brno-střed, v části Pisárky na ulici Hroznová 1.

Ve škole jsou třídy 1. i 2. stupně, školní družina a ideální počet žáků (450). Od 1. třídy se zde učí anglický jazyk, jedná se o pilotní školu projektu MMB „Angličtina od 1. třídy“. Každoročně škola organizuje zájezdy do anglicky a německy mluvících zemí. Od roku 2014 zde funguje žákovský parlament, který se výrazně podílí na organizaci mnoha akcí (např. Halloween, Jarní jarmark, Barevný týden, aj.).

Participativní rozpočet na ZŠ Hroznová

Během měsíce října a listopadu 2017 se škola zúčastnila projektu Participativní rozpočet do škol. Škola obdržela od radnice městské části Brno-střed 30.000 Kč. Pébéčka se zúčastnili žáci 5. – 9. tříd. Koordinátorem projektu na ZŠ Hroznová byla Mgr. Petra Franková.

Podrobnější informace byly žákům k dispozici na internetových stránkách školy, mohli si stáhnout a vytisknout Pébéčko s Ebi, pracovní list, v němž je popsán průběh Pébéčka, jednotlivé fáze i úkoly.

Participativní rozpočet

Ve středu 8. listopadu 2017 od 7 hodin ráno proběhl workshop prezentací. Žáci, kteří navrhli projekt, svou práci představili ostatním. Všichni se úkolu zhostili na výbornou. Přítomny byly i paní Dobešová a Krulová z Úřadu městské části Brno-střed. Na závěr dali všichni zúčastnění hlas projektům, které je nejvíce zaujaly. Do fáze schvalování postoupilo 10 projektů:

 1. ‍Úschovna na kola a koloběžky
 2. Plátno do fyziky
 3. Automat na zdravou svačinu
 4. Rubikův kroužek
 5. Mikrofony s reproboxy
 6. Sedací vaky na chodbu
 7. Venkovní žaluzie do učebny informatiky
 8. Exempláře do přírodopisu
 9. Hudba – zvonění
 10. Králíček do páté třídy
Překvapilo mě, že děti nevymýšlely nápady pro sebe, ale opravdu věci pro školu.

Petra Franková, koordinátorka, ZŠ Hroznová, Brno

Schvalování projektů prováděl ředitel školy ve spolupráci s koordinátorkou Pébéčka.

Následovala kampaň, kdy navrhovatelé své projekty vylepšili, a kdy měli možnost své projekty samostatně představit ve třídách, vyvěsit je na nástěnky a přesvědčit  spolužáky, aby jim při hlasování dali svůj hlas.

V úterý 14. listopadu  ve 13 hodin proběhla k projektu Pébéčko tisková konference. Navrhovatelé deseti nejúspěšnějších projektů naposledy prezentovali své projekty. Přítomni byli starosta městské části Brno-střed, pan Martin Landa, i novinář Daniel Hrbolka z Brněnského deníku.  V Brněnském deníku vyšel o této akci článek ve čtvrtek 16. 11. 2017.

Hlasování proběhlo ve středu 15. listopadu v učebně informatiky. Každý dostal unikátní kód, pod kterým se přihlásil. Každý žák mohl rozdělit 3 hlasy. Třídy se střídaly po deseti minutách a celkem odhlasovalo 229 žáků.

Příště, protože počítáme s tím, že do toho půjdeme znovu, bych dětem určitě poskytla více času na přemýšlení o nápadech. Pébéčko by se mělo konat alespoň jednou za rok, aby si to vyzkoušel každý žák, viděla jsem, jak se to všem líbilo, bavilo je elektronické hlasování v aplikaci, i to, že museli zadávat PIN.

Petra Franková, koordinátorka, ZŠ Hroznová, Brno

Výsledky hlasování

Nejúspěšnějších bylo pět projektů:

 1. ‍Automat na zdravou svačinu, autor Matyáš Bukolský
 2.  Hudba místo zvonění, autoři Pavel Beck, Kristýna Černošková
 3. Venkovní žaluzie do učebny IC, autor František Sponar
 4. Plátno do učebny fyziky, autoři Adam Beharka, Patrik Bárta
 5. Mikrofony s reproboxy, autoři Jan Zahradníček, Kryštof Chmela

Autoři vítězných projektů byli oceněni diplomem a malou pozorností.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy