Základní školy v Příbrami

Novinkou byly webové stránky, které byly pro náš projekt zřízeny díky aplikaci Participace 21. Díky tomu jsme o vývoji našich aktivit mohli informovat širokou veřejnost.

Mgr. Dana Polášková, koordinátorka projektu

Základní školy v Příbrami

v číslech

7

zapojených ZŠ

20 000

korun pro každou školu

3

ročník Školního Pébéčka

V Příbrami se koná již třetí ročník školního participativního rozpočtu. Ten je součástí dlouhodobé městské strategie v zapojování místních do rozhodování a pro dospělé radnice realizuje Společně pro Příbram. Město je zřizovatelem celkem sedmi škol, aktuálního ročníku Školního Pébéčka se účastní všechny. Pro každou zapojenou vzdělávací instituci je vyčleněno 20 tisíc Kč na žákovské projekty. Školy mohou částku navýšit i ze svého vlastního rozpočtu. Zapojení dětí do rozhodování si pochvaluje i místostarostka Zorka Brožíková: „Téma participativního rozpočtu není záležitostí pouze pro dospělé. Názory dětí na jejich prostředí, v němž tráví spoustu času, jsou důležité a vzdělávání prostřednictvím aktivního zapojení a prožitku má smysl.“

Školní Pébéčko pomohlo s digitalizací výuky

Po zahájení školní participace byl proces zpomalen kvůli uzavření škol během pandemie. Díky online prostředí platformy Decision 21, kde běží i aplikace školní Pébéčko, mohl být celý proces digitalizován, což pomohlo školním koordinátorům a koordinátorkám projektu. Financování platformy Decision 21 bylo z městských zdrojů, pro školy tak byla zdarma. „Tato aplikace nám pomohla vše přehledně naplánovat, poskytla nám spoustu návodů a nápadů, a především nám pomohla se samotným hlasováním, které proběhlo online,“ pochvaluje si Dana Polášková, koordinátorka projektu v ZŠ Březové Hory.

Druhý ročník už proběhl při klasické výuce. „Poprvé ale do přípravy kampaně zasáhlo uzavření škol a veškerá prezentace probíhala v online prostředí a hlasování z domovů. Tentokrát jsme se mohli projektu věnovat naplno,“ vysvětluje Dana Polášková. Dále popisuje, jaké digitální návyky na škole zůstaly: „Hlasování probíhalo v učebnách informatiky, prostřednictvím školních tabletů či vlastních zařízení (mobilů). Hlasující se k projektu mohli také vyjádřit prostřednictvím online dotazníku.“

Pomáháme koordinátorům a koordinátorkám realizovat velké věci

Naše aplikace Školní Pébéčko má integrovaný celý proces včetně metodiky, pracovních listů, tištěných materiálů a návodů. S cílem poskytnout vyučujícím maximální podporu při jejich práci se zabýváme i jejich zpětnou vazbou. Jaké jsou dojmy ze Školního Pébéčka od lidí, kteří mají projekty na starost? 

ZŠ 28. října

„V praxi to vypadalo tak, že každý žák navrhl svůj nápad. Vedení školy spolu s dalšími členy týmu vybralo z 36 předložených návrhů pět postupujících do hlavního hlasování. Vybrané návrhy museli žáci zpracovat do podoby projektu i s jeho předběžnou kalkulací, využitelností a technickou náročností na realizaci. V této podobě je pak prezentovali celé škole formou besedy, krátkých vtipných scének či přednesením návrhu, proč zrovna tento projekt je pro školu a žáky nejlepší.

Práce na projektu samotném žáky bavila, mohli se realizovat a ukázat svým spolužákům, že škola není jen věcí učení se v lavici. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké je komunikovat s různými věkovými skupinami svých spolužáků, vystupovat před skupinou, která je větší než školní třída, proč je nutné, aby správně fungovala technika a v neposlední řadě také, jak důležitá je spolupráce mezi sebou samotnými,“ shrnuje koordinátorka Pavla Uhlířová.

ZŠ Březové Hory

„V roce 2020 se naše škola zapojila do projektu v rámci školního participativního rozpočtu, který je spolufinancován městem Příbram. Myšlenka participativního rozpočtu pro žáky se nám zdála velmi zajímavá, neboť si mohli vyzkoušet něco ze světa dospělých. Většina z nás se již s participativním rozpočtem někdy setkala, ale především ve formě představení konkrétních projektů nebo samotného hlasování. Uvítali jsme tedy možnost vyzkoušet si to i z druhé strany,“ hodnotí koordinátorka Dana Polášková.

ZŠ Pod Svatou Horou

„Celý projekt vznikal za účasti „školního parlamentu“, kdy zástupci jednotlivých tříd předávali svým spolužákům aktuální informace o dění a samotném průběhu projektu. Myslím, že venkovní učebna, která je velmi využívaná žáky a pedagogy jak během výuky, tak i v době volnočasových aktivit, si to zaslouží. Je nutné zároveň pochválit všechny třídní kolektivy, které se do projektu zapojily a věnovaly mu mnoho úsilí,“ popisuje Vlasta Šmídová, koordinátorka.

ZŠ Školní

„Některé návrhy nebyly realizovatelné, jiné se překrývaly s akcemi, které chce škola uskutečnit bez ohledu na participativní rozpočet, další se zase spíše týkaly provozních záležitostí,“ informuje ředitelka ZŠ Školní Klára Karlíková.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy