SŠ Mukuba a SŠ Nkana, Kitwe, Zambie

„Školní pébéčko učí žáky samostatnosti. Žáci vlastní nápady přetvoří v projekty, mluvit před publikem, vést vlastní kampaň a přesvědčit své spolužáky, aby hlasovali pro jejich projekt.“

Moses Mwansa, koordinátor projektu, Kitwe

SŠ Mukuba a SŠ Nkana, Kitwe, Zambie

v číslech

17 

projektů

120 USD

rozpočet na žákovské projekty

4.100

hlasujících

Pébéčko se konalo na dvou školách, na Střední škole Nkana a Střední škole Mukuba. Střední škola Mukuba je škola chlapecká a Nkana je škola smíšená. Žáci žijí ve vzdálenosti do 10 kilometrů a do školy chodí většinou pěšky.

Školy mají kapacitu více než 4.100 studentů, přičemž jednu třídu navštěvuje průměrně 80 studentů. Obě školy jsou poměrně staré. Střední škola Mukuba byla založena v 50. letech. Nkana byla původně součástí školy pro bělochy, kterou založili v době britské kolonizace severního Rhodosu Britové.

Jak se D21 dostala do Afriky?

V roce 2017 navštívil tehdejší ředitel společnosti D21, Tomáš Rákos, Tech Camp v Ghaně, organizovaný americkým ministerstvem zahraničí. Tech Camp sezval aktivisty a inovátory z celého světa, aby pomohli místním aktivním mladým lidem řešit problémy v jejich komunitách.

Tomáš Rákos spolupracoval během setkání s Mosesem Mwansou, mladým aktivistou ze Zambie a aktivním členem YALI (Young African Leaders Initiative). Protože se Moses velmi zajímal o zapojení dětí a mládeže, seznámil ho Tomáš s konceptem participativního rozpočtování ve školách. Nakonec společně naplánovali realizaci školního Pébéčka v Kitwe v Zambii.

Realizace

Na projekt získal Moses ve spolupráci s D21 potřebné finanční prostředky z grantu amerického ministerstva zahraničí.

Projekt byl zahájen na začátku června 2017 a trval méně než 3 týdny. Školení projektových manažerů a informování zúčastněných stran proběhlo před zahájením projektu. Rozpočet na realizaci vítězného projektu byl stanoven na 120 USD pro každou školu.

Z návrhů, které studenti vymysleli, byly z každé třídy vybrány tři nejlepší. Tyto vítězné projekty postoupily do dalšího kola, kdy tříčlenné skupiny navrhovatelů své projekty představily ostatním. Navrhovatelé pak vedli v další fázi školního Pébéčka kampaň na propagaci svého projektu. Tato forma umožnila dětem učit se a pracovat v týmu, demokraticky jmenovat zástupce, procvičit se v umění veřejného projevu a rozvíjet schopnosti, nezbytné pro řízení politických kampaní. Rovněž studenti získali příležitost vzdělávat se jako aktivní občané a členové komunity.

Studenti přišli s neocenitelnými návrhy, zaměřenými na zlepšení prostředí ve škole. Několik příkladů podaných návrhů:

  • ‍Odpadní nádoby pro likvidaci odpadu;
  • Očištění graffiti a vymalování školních toalet;
  • Výstavba studovny na střední škole Mukuba;
  • Oprava poškozených stolů;
  • Pořízení nástěnky;
  • Pořízení vybavení do školní laboratoře;
  • Nákup počítačových myší do knihovny;
  • Výsadba stromů v okolí školy.

Hlasování probíhalo papírovými hlasovacími lístky, což bylo vzhledem k počtu studentů, velmi náročné.

Celkový počet hlasujících:

Škola Nkana: 2.300 žáků

Škola Mukuba: 1.800 žáků

Výsledek

Koncem června byl projekt uzavřen slavností, kdy byly vyhlášeny vítězné projekty. Z každé školy mohl vyhrát pouze jeden projekt. Ve škole Mukuba zvítězil nákup počítačových myší, ve škole Nkana byl vybrán nákup vybavení laboratoře.

Zúčastněné strany vnímaly projekt velmi pozitivně, včetně projektových manažerů, studentů a učitelů. Všichni považovali projekt za přínosný a byli velmi spokojeni s procesem i výsledky. Studenti zdůraznili, že je potěšilo, že jim někdo naslouchá a chová se k nim jako k dospělým. Zároveň vyzdvihli komunitní prvek celého projektu a uvedli, že za největší nevýhodu považují, že se někteří spolužáci projektu nezúčastnili.

Ředitelé obou škol byli nadšení, že se jejich studenti učí občanskou participaci interaktivně a zábavně. Je to důležitý krok k tomu, aby se mládež zajímala o veřejné záležitosti a zároveň je projekt vybaví dovednostmi a znalostmi potřebnými k tomu, aby byli součástí demokratických procesů.

Potíže

Místní partner DEGHA neposkytl finanční prostředky, což vedlo ke ztrátě 3000 dolarů z původního celkového rozpočtu na projekt. To vedlo k drastickému snížení rozpočtu, určenému na realizaci vítězných projektů z 1000 na pouhých 120 dolarů.

Předběžný odhad počtu studentů, účastnících se projektu, v obou školách činil 2.500 osob. Ve skutečnosti se však projektu zúčastnilo 4.100 žáků. Manipulace s takto výrazně navýšeným počtem studentů znamenala nutnost zvýšit rovněž počet zúčastněných facilitátorů a členů projektových týmů.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy