Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya v Hari Nagar v Západním Dillí

„Bylo úžasné vidět, že studenti přebírají iniciativu a přinášejí nejen své nápady, ale prezentují i své další myšlenky.“

Gurkaran Singh Bakshi, koordinátor projektu

Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya v Hari Nagar v Západním Dillí

v číslech

10 

projektů

200.000 indických rupií

rozpočet na žákovské projekty

453

hlasujících

Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas (obecně známý jako RPVV) je systém státních škol vedených ředitelstvím pro vzdělávání v indickém Dillí. Tyto školy poskytují vzdělání od VI. do XII. stupně. Participativní rozpočtování si vyzkoušela státní škola Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya v Hari Nagar v Západním Dillí.

Účastníci a částka rozpočtu

Pébéčka se účastnili studenti od 6. do 11. třídy. Jejich úkolem bylo navrhnout projekt, který zlepší prostředí nebo život ve škole. Studenti rozhodovali o částce na vítězný projekt ve výši 200.000 indických rupií (přibližně 64.000 Kč).

Cílem projektu bylo pomoci studentům pochopit proces rozpočtování a poskytnout jim ve škole platformu, jejímž prostřednictvím by se mohli podílet na rozhodnutích, která se jich, jako studentů, týkají.

Jak projekt probíhal?

Studenti a učitelé z tříd, účastnících se Pébéčka, byli požádáni, aby vymysleli návrh na využití vyčleněné finanční částky. Každý student svůj nápad přednesl ve třídě před svými spolužáky. Z každé třídy tak vzešlo šest špičkových nápadů, které postoupily do dalšího kola.

Zde je nutné uvést, že učitelé v každé třídě byli požádáni, aby přišli s potenciálními myšlenkami, spíše jako záloha, pokud by studenti sami nebyli schopni přijít s jasnými nápady. Také hlasování bylo otevřeno pouze studentům.

V druhém kole byli vyzváni autoři nejlepších třídních návrhů, aby je přednesli na společném setkání. Z tohoto kola diskuzí mezi studenty a učiteli vzešlo celkem jedenáct nápadů, které dostali k posouzení ředitel školy a členové řídícího výboru. Hodnocením realizovatelnosti prošlo osm projektů.

Úkolem studentů, jejichž nápady prošly posouzením, bylo propagovat jejich projekty před spolužáky prostřednictvím projevů, rozhovorů, grafů, plakátů, letáků, plánků, prezentací apod. To vše povzbuzovalo studenty, aby mluvili svobodně a bez zábran.

Hlasování

Celý projekt vyvrcholil hlasovacím dnem. Hlasování probíhalo online prostřednictvím počítačů. Studenti přišli ve skupinách, ale hlasovali jednotlivě a každý hlasující měl k dispozici dva hlasy. Celkem hlasovalo 453 studentů, aby vybrali projekt, který bude ve škole implementován. Jakmile hlasování skončilo, aplikace poskytla výsledky, o kterých ředitel a členové řídícího výboru informomvali celou školul.

Vítězné projekty

Projekt, jenž získal nejvíce hlasů (208), byl futsal, varianta fotbalu, která se hraje mezi dvěma týmy po pěti hráčích, z nichž jeden je vždy brankář.

Druhým návrhem, s celkovým počtem 200 získaných hlasů, byla výstavba botanické zahrady v areálu školy.

Článek v novinách The Times of India

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy