Základní školy v městském obvodu Ostrava–Jih

„Jsem velmi ráda, že na školách probíhá školní participativní rozpočet, neboť děti se od útlého dětství učí rozhodovat o tom, co chtějí ve svém okolí mít. O to víc si těchto věcí váží, protože přispěli svým přičiněním o to, aby je získali.”

Martina Jarošková, místostarostka MOb Ostrava-Jih

Základní školy v městském obvodu Ostrava–Jih

v číslech

5 ročníků

školního Pébéčka

50 tisíc Kč

pro každou školu

17 škol

zapojených do participace

Městský obvod Ostrava–Jih s námi společně dává šanci žákovským projektům již od roku 2018. Od té doby se zapojilo 17 škol a vznikly desítky realizací nápadů, které si místní školáci navrhli a odhlasovali.

Participace jako plán

Pro efektivní vedení participace na městské části zřídil úřad místo koordinátorky participace, která má agendu ve své gesci.  Na ni se mohou obracet jak občané, tak i koordinátoři a koordinátorky na školách. Vedle školní participace organizuje Ostrava–Jih i městský participativní rozpočet.

Každé vzdělávací instituci, která se rozhodne do programu zapojit, přispívá město 30 tisíc Kč, a to každý rok. V letošním ročníků se tak rozdělí téměř půl milionu. Pro další roky počítá radnice s navýšením částky na 50 tisíc Kč pro každou školu. Dlouholeté zkušenosti ověřily, že žáci navrhují smysluplné projekty. Se štědřejším rozpočtem budou žáci moct projednávat větší změny na své škole.

Vedle finanční podpory získávají zúčastněné školy také školení pro koordinátora nebo koordinátorku a platformu D21. Díky dobrým zkušenostem se každým rokem zapojuje čím dál více škol. Zatímco v prvních ročnících se jednalo o 13 základek v daném obvodu, do toho letošního se přihlásilo všech 17 škol.

Komunikace Ostravy–Jih k rodičům a veřejnosti

Městská část školní participaci věnuje samostatnou kategorii na webu spolecnetvorimejih.cz, čímž školní participaci dobře propojují s „dospělým“ participativním rozpočtem pro své občany. Pravidelně se zde publikují výsledky Pébéčka z místních škol. Rodiče tak získají přehled, jak školní participativní rozpočet probíhá nejen na škole svého potomka, ale dozví se tu i návrhy na zlepšení jiných škol.

Skvěle jde Jihu i spolupráce s médii, vedle pravidelných příspěvků ve zpravodaji městského obvodu bývají školní příběhy natáčeny a publikovány v regionální televizi Polar.

Článek v Jižních listech – Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Jih, březen 2022

Jak Pébéčko na jednotlivých školách probíhalo?

ZŠ Šeříkova

Za tři ročníky Pébéčka – školního participativního rozpočtování si již žáci stihli odhlasovat sedací vaky, venkovní posezení a školního maskota. Na základce s botanickým názvem je to, jak jinak, šeříkový strom. S nápady přicházejí žáci po jednotlivých třídách 3. až 9. ročníku vedeni svými třídními učiteli/kami, hlasování je otevřeno i zaměstnancům školy. Vedení školy ohraničuje oblasti investování: nové vybavení školy, sportovní pomůcky a volnočasové prvky. Více na webu školy.

ZŠ Srbská

Žáci ze základky v ulici Srbská v minulých ročnících realizovali z prostředků města třeba školní park, fotbalové brány nebo nové židle do počítačové učebny. Sportovní duch Pébéčka jim zůstal, letos se rozhodli pro vybavení na atletiku. Participativní rozpočtování mělo během listopadových dní své místo na třídnických hodinách, kde se návrhy probíraly v rámci třídního kolektivu, ale také v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Proces navrhování a hlasování totiž školou povinným přibližuje demokratické principy a aktivní zájem o věci veřejné.

Vítězný tým Pébéčka na ZŠ Srbská ve školním roce 2021/2022

Reportáží televize Polar z těchto dvou základních škol vás provedou školní koordinátorky Dana Kopecká a Michaela Kusiaková. Více na webu polar.cz.

ZŠ Krestova

V Pébéčku na Krestovce zvítězil návrh na relaxační místnost, což u žáků bývá jedno z nejpopulárnějších vylepšení školy. Nejvíce tu žáky bavila část kampaně, která zahrnovala výstavu plakátů ve vestibulu školy, roznášení informačních letáků, prezentace projektů ve třídách nebo online propagace na sociálních sítích. Z měkkých dovedností si tak mladí navrhovatelé procvičili kreativitu a schopnost spolupráce. Více na webu školy.

Příprava propagačních materiálů na ZŠ Krestova

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy