Šance do škol, Praha 6

„S D21 je to jednoduchý proces. Mají s participací bohaté zkušenosti a vyvinuli uživatelsky vlídnou aplikaci.“

Marie Kubíková, radní MČ Praha 6

Šance do škol, Praha 6

v číslech

13

zapojených ZŠ

2 500 000

korun pro školy na Praze 6

43

realizovaných žákovských projektů

Radnice Prahy 6 do participace zapojuje místní základní školy. Výzvy Šance do škol se zúčastní  13 ZŠ v městském obvodu, které si rozdělí celkem 2,5 milionu korun. Každá základka tak dostala k dispozici štědrou částku ve výši 192 307,- Kč pro realizaci žákovských návrhů.

Výzva Šance do škol na Praze 6

Jak školní participativní rozpočtování na Praze 6 probíhá? 

Praha 6 v projektu čerpá z předchozích zkušeností s městským participativním rozpočtem i sdílených poznatků z jiných pražských obvodů. Úřad má pro participativní projekty vyčleněnou koordinátorku participace a s lokálními školami úzce spolupracuje. Sjednocený postup na školách navíc umožňuje realizovat úspory z rozsahu na rozdíl od situace, kdy participativní rozpočtování objednávají jednotlivé školy samostatně.

Výhody pro město nebo městskou část při plošné realizaci školního participativního rozpočtování jsou následující:

 • úspory z rozsahu (např. na školení personálu na jednotlivých školách, marketingové materiály aj.)
 • výměna know–how mezi zapojenými školami
 • transparentnost rozdělování financí

Pro všechny školy byly připraveny marketingové materiály a informace pro rodiče a přátele školy pod vizuálem Prahy 6. Dále participativní nástroje: manuál participace, odborné školení, videonávody, aplikace Školní Pébéčko a webové stránky s předpřipraveným obsahem. V neposlední řadě se školy mohly spolehnout na koordinátorku participace z městské části i konzultantku z Participace 21.

Důležitým aspektem pro školní koordinátory, kteří vedou žáky k participaci, je pocit, že na novou výzvu nejsou sami.

Podpora pro školy tak obsahuje:

 • od městského úřadu: kontaktní osoba pro řešení participace; veškeré marketingové podklady a informační zdroje, možnost sdílení zkušeností s dalšími zapojenými školami
 • od Participace 21: kontaktní osoba pro řešení procesu a technických záležitostí; odborné školení doplněné o videonávody, metodické pokyny, aplikace Školní Pébéčko a předpřipravené webové stránky pro rodiče a žáky

ZŠ a MŠ Bílá

Žáci a žákyně přišli s 34 návrhy na zlepšení prostředí ZŠ a MŠ Bílá. Jednotlivé návrhy prošly oponenturou ze strany vedení školy. Některé (jako třeba trampolína) neprošly technicko–bezpečnostními předpisy. Jiné (např. výměna interiéru WC) jsou financovány z jiných zdrojů školy nebo se jich týká naplánovaná pravidelná obměna. Důležité pro mladé navrhovatele bylo, že mohli vyjádřit svůj názor. Pokud v participativním rozpočtu navrhli projekt, který následně škola zamítla, vždy dostali pochopitelné zdůvodnění. Některé žáky navíc mohlo potěšit, že se jejich nápady realizovat budou, jen z jiných zdrojů financování. Žákovské týmy měly v rámci participace i konzultace, v rámci kterých mohly upravit finanční náročnost projektu tak, aby vyhovoval požadavkům. Více týmům s podobnými projekty škola doporučila taktické sloučení. O vítězích rozhodlo celkem 483 hlasujících žáků. Do výše příspěvku se vešlo 5 projektů, které škola realizuje.

Výsledky hlasování na ZŠ a MŠ Bílá

ZŠ Norbertov

Z 29 žákovských návrhů jich vedení na ZŠ Norbertov schválilo do hlasování celkem šest.  Jednalo se o dřevěný altán na školním dvoře, stolní fotbálek, skákací panák v interiéru a exteriéru školy, whiteboardy (bílé tabule s možností psaní fixy), sportovní vybavení pro fotbal a florbal, lavičky a koše na basketbal. Většina zamítnutých návrhů vedle jednorázové investice potřebuje navíc finance pro provozní náklady, proto např. automaty na jídlo nebo živá zvířata neprošly do dalšího kola. Na 142 žáků a žákyň svými hlasy rozhodlo o pořadí projektů. Na prvním místě se umístil dřevěný altán s podporou téměř poloviny z nich (45 %). Díky štědrému rozpočtu vyčleněném na Školní Pébéčko však může škola realizovat všech šest projektů, které vedení obratem realizuje. Školou povinní si jich tak budou moct užít hned začátkem dalšího školního roku.

Návrhy na ZŠ Norbertov

Dalšími ZŠ zapojenými do Šance do škol na Praze 6 jsou:

 • ZŠ Na Dlouhém Lánu, Praha 6
 • ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, Praha 6
 • ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6
 • ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6
 • ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Praha 6
 • ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Praha 6
 • ZŠ a MŠ nám. Svobody, Praha 6
 • ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6
 • ZŠ Petřiny – sever, Praha 6
 • ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6
 • ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Ruzyně, Praha 6

Všem zapojeným školám děkujeme za spolupráci.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy