Kutná Hora: žáci rozhodují o projektech města

Jsem velice příjemně překvapen mírou zapojení žáků a množstvím energie, které tomu věnovali. Mají chuť zapojit se do dění ve městě, akorát zatím chyběla možnost jak. Teď tu možnost získali.

Mgr. Vít Šnajdr, místostarosta

Kutná Hora: žáci rozhodují o projektech města

v číslech

150.000 Kč

rozpočet

16

studentských zástupců v Radě školních parlamentů

17

návrhů

Město Kutná Hora se rozhodlo, že v rámci rozvoje občanské participace na svém území, poskytne částku 150 tisíc Kč na projekty ke zlepšení města. Neobvyklé na tom je, že tyto projekty navrhnou sami žáci základních a středních škol, které v Kutné Hoře sídlí. Většinou je totiž v pravidlech městského participativního rozpočtování uvedeno, že se jej mohou účastnit pouze dospělí, tj. občané města nad  18 let. Jedná se o unikátní pilotní projekt, který v ČR zatím nebyl realizován.

Jak projekt probíhal?

Nejprve se založila Rada školních parlamentů

Radní v žácích jejich škol vytušili jejich velký potenciál, který chtěli využít při participativním rozpočtování ve městě. Místostarosta Kutné Hory, Vít Šnajdr, inicioval založení Rady školních parlamentů v prosinci 2019. Rada se skládá ze zástupců školních parlamentů všech kutnohorských škol - 4 základní a 4 střední školy. Jejím prvním úkolem byla organizace a zajištění pilotního školního městského participativního rozpočtování. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že umožňuje dětem prostřednictvím svých zástupců přednést návrhy, co by si přály zlepšit ve veřejném prostoru. Žáci tak měli příležitost navrhnout pro město malé projekty do 50 tisíc Kč a projekty velké do 100 tisíc Kč.  

Žáci již měli zkušenost se školním Pébéčkem

Protože si žáci již podobným procesem prošli na svých školách v rámci školního participativního rozpočtování, tzv. Pébéčka, věděli, co se od nich čeká a jak mohou při navrhování pro město postupovat.

Žáci základních a středních škol své návrhy předali Radě

V průběhu prosince a ledna 2020 žáci a studenti základních a středních škol předávali zástupcům ze školní Rady své návrhy. Ti je zpracovali do prezentací tak, aby je mohli představit ostatním na dalším plánovaném setkání Rady a zástupců z města. To proběhlo 28. února 2020. V jeho průběhu zástupci Rady informovali o svých navrhovaných projektech ostatní a získávali k nim rychlou zpětnou vazbu od svých kolegů z Rady a zároveň i od zástupců města. Díky tomu věděli, co je třeba upravit nebo doplnit, případně s kým ještě návrhy konzultovat, aby bez úhony prošly procesem schvalování a bylo možné o nich hlasovat. 

Jaké projekty studenti navrhli?

Přestože se jedná o unikátní a úplně nový projekt a členové Rady musí postupovat hodně samostatně a potíže řešit tzv. za pochodu, byly už tyto první prezentace na vysoké úrovni. Předpoklad, že město Kutná Hora má v dětech a mládeži velký potenciál, se tak potvrzuje. Mezi navrhovanými projekty se samozřejmě objevilo jednak možné využití moderních technologií (solární lampy, chytré lavičky a elektronické informační panely), tak volání po sportovním vyžití (workoutové hřiště, herní prvky na hřiště pro hendikepované děti), ale i například projekt letního kina, autobusové knihovničky, oživení parku vodními prvky a zelení či organizování studentského Majálesu.

Další postup? Revize návrhů, evaluace a hlasování

Návrhy byly dopracovány a upraveny svými autory podle zpětné vazby, kterou jim na základě setkání zprostředkovali členové Rady. Po konečné evaluaci ze strany města mohou být projekty postoupeny do hlasování. O projektech hlasovali školní radní, kteří svým hlasem vyjadřují názor celé své školy - to je dobrý příklad z praxe, jak funguje zastupitelská demokracie. Realizován bude v každé kategorii jeden vítězný projekt. To ovšem neznamená, že ostatní návrhy zapadnou - poskytnou cennou zpětnou vazbu pro městskou radu a některé z nich může případně realizovat později. Aplikace školní Pébéčko je nezbytná pro lepší zvládnutí celého projektu. Umožňuje nejen různé typy hlasování a její součástí jsou potřebné návody a postupy pro městské školní participativní rozpočtování.

„Studenti mohou být slyšet, prosadit se a ovlivnit dění ve městě. To mi přijde naprosto skvělé,“ řekl o projektu Petr Franc z Gymnázia Jiřího Ortena

Co je potřeba pro realizaci městského školního Pébéčka?

  • Založení Rady školních parlamentů ze zástupců ve školách
  • Koordinátor projektu
  • Finanční prostředky pro realizaci projektu
  • Aplikace městské školní Pébéčko s podrobnými návody

Aplikace školní Pébéčko (v závorce návrhy na infografiku, ikony vedle sebe)

  • Podrobné a postupné návody pro koordinátory.
  • Upravené pracovní listy pro městské školní Pébéčko
  • Hlasování online z PC i mobilů.
  • Verifikace hlasování pomocí PIN kódů.
  • Hlasování více hlasy pro zajištění širší shody.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy