Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

„Veríme, že (žiaci) ponúknu inšpiratívne projekty, s ktorými budú bojovať o možnosť ich realizácie.“

Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

v číslech

1000 EUR

rozpočet

10

studentských návrhů

2

studentští koordinátoři

Na Gymnáziu Pierra de Coubertina ve slovenských Piešťanech si studenti i zaměstnanci školy vyzkoušeli participativní rozpočtování, společně podávali návrhy na zlepšení atmosféry ve škole. Zřizovatel gymnázia - Trnavský kraj, uvolnil na projekt 1 000 EUR. O nejlepších nápadech rozhodly studentské hlasy, vítězné projekty vyhlásilo vedení školy na Den dětí.

Sběr nápadů do participativního rozpočtu probíhal e-mailovou komunikací mezi březnem a dubnem tohoto roku. Nejlepší nápady poté jejich autoři detailněji zpracovali do projektů. Finanční strop pro jednotlivé projekty byl 500 EUR a celková částka vyčleněná Trnavským krajem na školní parti rozpočet 1000 EUR. Navrhovatelé prošli sérií praktických workshopů a na pomoc jim byla k dispozici školní koordinátorka. U projektů, které vedení školy schválilo jako realizovatelné, následně jejich autoři začali s kampaní. Ta probíhala jak v prostorách školy, tak online. O vítězných projektech poté rozhodly studentské hlasy.

Studentské pracovní skupiny

Postupující návrhy:

  1. Zrcadla do každé třídy
  2. Relaxační židle na školní dvůr
  3. Hygienické potřeby na dámské WC
  4. Stolní fotbal
  5. Zvelebení posilovny a nové vybavení
  6. Zútulnění relaxační zóny mezi budovami školy
  7. Půjčování školních pomůcek
  8. Výsadba okrasných dřevin a rostlin
  9. Altánek na školní důvr
  10. Vybavení altánku

Studenti se tak během participativního rozpočtu naučí nejen projektovému řízení, ale třeba i fungování veřejných financí a procvičí si argumentační dovednosti. Jeden z workshopů, nazvaný Nie je mesto ako mesto, napodobil městský participativní rozpočet. Studenti se rozdělili do týmů, společně identifikovali nejzávažnější problémy ve městě a hledali pro ně řešení. Svůj návrh řešení museli obhájit před ostatními a poté všechny týmy hlasovaly, na jaké řešení by město mělo využít dané finanční prostředky.

Pracovní listy pro workshopy

Online hlasování na platformě Decision 21 se zúčastnili studenti na konci května 2022, vítězné projekty škola vyhlásila na Den dětí. Jejich autoři se ve spolupráci se školní radou a vedením školy spolupodílejí na jejich realizaci. A které projekty nakonec vyhrály? Na škole přibude automat na hygienické prostředky a zvelebí se posilovna. Nového vybavení se dočkají studenti už začátkem dalšího akademického roku na podzim 2022.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy