Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko

„Překvapilo mě, jak studenti přemýšlejí. Všechny nápady byly velmi dobré a reálné. To mě velmi potěšilo. Líbilo se mi, že projekt je postaven na myšlence, že pokud se mi něco nelíbí, mám tu šanci to změnit. To je hodně motivující.“

PaedDr. Dagmar Kantůrková, koordinátorka projektu

Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko

v číslech

50.000 Kč

rozpočet

217

hlasujících studentů

6

návrhů

Jak to celé vzniklo?

Absolventi gymnázia K. V. Raise v Hlinsku založili neziskovou organizaci Global Education Initiative. Jejím cílem je rozvíjet místní komunitu v Hlinsku a podporovat žáky a studenty v získávání vzdělání ve velkých městech a v zahraničí. Zároveň mládež motivují k návratu do rodného města. Organizace hledala nástroj, jak by tyto své aktivity podpořila. Protože cílem bylo aktivně zapojit mládež do života ve škole a ve městě, oslovili zástupci společnosti Participaci 21.

Participace 21 nabídla Pébéčko

Jako řešení navrhla Participace 21 využít participativní rozpočtování na škole, tzv. Pébéčko. Global Education Initiative zajistili pro realizaci projektu 50 000 Kč. Aby studenti celý proces snadno a rychle zvládli, nabídla Participace 21 online aplikaci školní Pébéčko.

Pébéčko na Gymnáziu K. V. Raise a SOU v Hlinsku

Realizace Pébéčka v Hlinsku byla unikátní v tom, že ji iniciovali a u vedení školy prosadili sami studenti. Vedení projektu se ujala PaedDr. Dagmar Kantůrková, která na základě svých zkušeností a znalosti studentů vytvořila studentský organizační tým. Skládal se ze tří studentů vyššího gymnázia: Šárky Čečetkové, Dušana Kastnera a Štěpána Pavliše.

Jak projekt probíhal?

Koordinátorka projektu a tříčlenný tým se scházeli jednou týdně, aby naplánovali úkoly na další týden. Studenti měli na starosti plánování a provádění úkolů a koordinátorka sledovala a kontrolovala průběžné plnění harmonogramu podle podrobného návodu v aplikaci.

1. Členové týmu s vedením školy stanovili pravidla. Na začátku tým informoval celou školu o konání projektu Pébéčko a vytvořil nástěnku na chodbě.

2. Všichni studenti ve škole měli příležitost navrhovat projekty ke zlepšení jejich školního prostředí. Přišli s 6 návrhy.

3. Vedení školy prošlo a schválilo realizovatelnost projektů.

4. Studenti vytvořili kampaně pro své projekty a snažili se získat podporu od svých spolužáků.

5. Hlasování probíhalo online z PC i mobilních telefonů v aplikaci školní Pébéčko a bylo verifikováno pomocí PIN kódů. Každý žák tak mohl hlasovat pouze jednou, ale díky využití více hlasů bylo možné nalézt lepší shodu na vítězi. S výsledky je pak spokojeno více hlasujících.

6. Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, kterého se zúčastnilo vedení školy, zástupci Global Education Initiative a Participace 21. Vítězným projektem se staly koše na tříděný odpad za 20 000 Kč.

7. Vedení školy ve spolupráci s autorem vítězného návrhu koše pořídilo. Studenti ze všech tříd slíbili, že se budou střídat ve vynášení tříděného odpadu střídat.

Realizace Pébéčka

Vítězným projektem se staly koše na tříděný odpad za 20 000 Kč. Studenti nevyužili celou částku a zbytek peněz bude použit pro příští ročník, na kterém již vedení školy přislíbilo finanční spoluúčast. Celá aktivita byla přínosná pro všechny zúčastněné: od studentů, kteří se něco nového naučili, přes učitele a ředitele až po zástupce Global Education Initiative, kteří tak naplnili svůj záměr. Vítězný projekt byl realizován bezprostředně po vyhlášení výsledků. Členové organizačního týmu nakonec získali doporučující dopis a certifikát, který potvrzuje jejich schopnosti a může být přiložen k přihlášce na vysokou školu.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy