ZPĚT NA AKTUALITY

Mladí mění Říčany. Unikátní participativní projekt je ve finále mezinárodní soutěže oceňující inovace v politice

15.2.2024

Když radnice, žákovské zastupitelstvo a civic-tech firma společně mění město. V Říčanech jsme realizovali unikátní pilotní participativní rozpočet ZMĚŇ TO zaměřený na mladé lidi od 12 do 25 let. Projekt sklidil úspěch nejen mezi říčanskými juniory, ale i v mezinárodní soutěži Innovation in Politics Awards.

S městem Říčany, jedním z průkopníků participace v Česku, spolupracujeme od roku 2015. Pravidelně po technologické stránce zajišťujeme "dospělý" participativní rozpočet Překvapte Říčany, který se minulý rok těšil rekordní účasti. Město také do rozhodování zapojuje žáky na jednotlivých školách. Radnice v čele se starostou Davidem Michaličkou se však rozhodla participaci posunout ještě dál a zaměřit se na zapojování mladých lidí na úrovni města. Tak vznikl pilotní ročník unikátního participativního rozpočtu ZMĚŇ TO, ve kterém mohou mladí lidé od 12 do 25 let online na platformě Decision 21 podávat návrhy na zlepšení města a následně o nich hlasovat. Radnice na realizaci vítězných projektů uvolnila 1 milion korun.

Říčanští junioři se aktivně zapojují do dění ve městě

Cílem projektu je vzbudit zájem mladých o veřejné dění a ukázat, že mohou život ve městě aktivně ovlivňovat, pokud se zapojí. V projektu ZMĚŇ TO proto dostali volnou ruku - za názvem, vizuálem i komunikační kampaní stojí Žákovské zastupitelstvo Říčany pod vedením žákovského starosty Matyáše Fořta. Mladí nakoukli pod pokličku toho, jak se "vaří" městský projekt. Od jeho prodiskutování s odborníky i veřejností, kontroly realizovatelnosti s ohledem na majetkoprávní vztahy, územní plán a finance až po jeho komunikaci a přesvědčení ostatních o jeho smyslu.

Výsledky

V pilotním ročníku říčanského participativního rozpočtu pro mladé ZMĚŇ TO hlasovalo celkem 509 mladých lidí. Žáci a studenti od 12 do 25 let rozhodovali mezi 12 projekty, které sami navrhli.

Z velkých projektů do 600 tisíc korun zvítězil studentský hudební festival Majáles s celkovým počtem 282 hlasů (62 %).

Na prvním místě se umístil Majáles (Ilustrační foto)

Mezi malými projekty do 200 tisíc dostaly od žáků a studentů podporu celkem 3 projekty. Nejvíce 159 hlasů (42 %) získal námět sdíleného piana na nádraží a o druhé a třetí místo se dělí se 128 hlasy (34 %) šlapadla na Mlýnském rybníku a veřejná studovna v knihovně.

Ilustrační fotky k projektům

Radnice v příštích týdnech zahájí jejich realizaci. Město na participaci vyhradilo 1 milion korun s tím, že pokud dva projekty získaly stejný počet hlasů, bude pravděpodobně rozpočet navýšen.

Každý z hlasujících měl k dispozici 4 plusové hlasy (2 u malých návrhů a 2 u velkých návrhů). V kategorii velkých projektů hlasovalo 463 hlasujících, kteří udělili celkem 748 hlasů. O malých projektech rozhodovalo 378 lidí, kteří rozdali 637 hlasů.

Nejvíce hlasovaly děti do 15 let a studenti říčanského gymnázia

Největší zastoupení v hlasování měly děti ve věku 12 až 15 let (224 hlasujících). S malou ztrátou jsou mladí ze středních škol ve věku 16 až 20 let (210 hlasujících). V nejmenším počtu se participativního rozpočtu zúčastnili lidé ve věku 21 až 25 let (40 hlasujících).

Ohledně dotazu, jaký mají hlasující vztah k Říčanům, nejčastěji zazněla odpověď, že ve městě bydlí. S nepatrnými rozdíly se objevovaly i odpovědi, že zde mají rodinu, příbuzné, přátele, mají město rádi, navštěvují zde volnočasovou aktivitu, nebo zde studují.

Nejvíce zastoupenou školou bylo Gymnázium Říčany, z které hlasovalo 97 studentů zajímajících se o participativní rozpočet. Dalších 80 hlasujících studuje na mimoříčanských středních školách. A celkem 135 žáků z 3 základní škol v Říčanech se chce podílet na veřejném dění. Do hlasování se zapojilo i 35 vysokoškoláků. Z Masarykova klasického gymnázia hlasovalo 31 studentů, 14 žáků chodí na jiné základní školy a 3 hlasující jsou ze Střední odborné školy stravování v Říčanech.

Doplňující otázky o věku hlasujících, vztahu k Říčanům a školách byly dobrovolné. Statistické údaje tedy vypovídají pouze o respondentech, kteří tyto dotazy vyplnili.

Všechny výsledky najdete na webu https://zmento.prekvaptericany.cz

Projekt ZMĚŇ TO se dostal do finále mezinárodní soutěže Innovation in Politics Awards

Participativní rozpočet pro mladé slaví úspěch nejenom v Říčanech, ale i na mezinárodním poli. Projekt ZMĚŇ TO se dostal do finále mezinárodní soutěže Innovation in Politics Awards 2024, kterou pořádá The Innovation in Politics Institute. Z celkem 334 přihlášených politických projektů z 26 zemí bylo 314 přijato do soutěže a předloženo mezinárodní porotě složené z 1 086 občanů. Ti vybrali 70 finalistů, 10 v každé kategorii. ZMĚŇ TO figuruje v kategorii Demokratické technologie (Democracy Technologies), které v projektu zajistil náš tým v podobě online platformy Decision 21. Vítězové budou vyhlášeni 2. května 2024 během slavnostního předávání cen v Námořním muzeu v Barceloně.