Zapojte své občany
do rozhodování.

Od New Yorku až po Jeseník. S participací pomáháme desítkám měst, škol a organizací. Na hlasovací platformě Decision 21 zajistíme participativní rozpočet, průzkum i hlasování v soutěži.

více informací

Do rozhodování jsme zapojili přes 1 milion lidí, ve více jak 500 projektech, na 4 kontinentech.

Proč to děláme

Naší vizí je vytvořit společnost, ve které se lidé aktivně zajímají o své okolí a pečují o něj. Mají zájem podílet se na veřejném životě a rozhodovat o otázkách, které se jich týkají. Zároveň chceme pomoci tvořit prostor, který lokálním autoritám usnadní zapojování občanů do rozhodování. Proto jsme vyvinuli unikátní online platformu pro občanskou participaci. Vychází z odborných poznatků, je jednoduchá, intuitivní a všestranná. Díky metodě více hlasů pomůže najít optimální řešení, na kterém se většina zúčastněných shodne.

Jak funguje hlasovací metoda D21

Hlasování pomocí metody D21 umožňuje udělit více hlasů a v případě potřeby také hlas minusový. Počet hlasů vždy závisí na konkrétním hlasování. Autorem hlasovací metody je matematik a sociální reformátor Karel Janeček. Jak v praxi funguje systém, který zajistí širší shodu a upozorní na zásadní kontroverze? Podívejte se na výsledky úspěšné online volební hry Prezident 21.

Karel Janeček

„Když se naučíme lépe spolupracovat, rozhodovat a nacházet shodu, můžeme jako společnost žít lépe a radostněji. Proto jsem v roce 2013 přišel s inovativním hlasovacím systémem D21, který nám umožní dosáhnout lepšího konsenzu v našich rozhodnutích a zabránit polarizaci společnosti. A je to právě jeho politická implementace, která přinese globální změnu.“

Karel Janeček, zakladatel společnosti a autor metody D21

Platforma Decision 21 vám zaručuje

Bezpečnost dat i osobních údajů

Uživatelsky jednoduché technologie

Hlasovací metodu výhodnou pro všechny

Co se u nás děje