ZPĚT NA AKTUALITY

Základní škola Gen. Píky zazáří jako žádná jiná

1.6.2022

Základní škola Gen. Píky má za sebou celoškolní projekt Školního Pébéčka. Žáci mohli díky podpoře 40 tisíc korun od zřizovatele - městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, podat vlastní návrhy na zlepšení prostředí a atmosféry ve škole.

Vůbec prvního ročníku se na škole zhostili s nadšením a kreativními kampaněmi. Koordinátorce projektu předložili celkem 20 návrhů, z nichž 6 postoupilo do užšího výběru. O vítězných projektech rozhodli žáci v hlasování, kterého se zúčastnili také pedagogové a správní zaměstnanci školy. Realizace se dočkají 2 projekty s názvem „Rozzáříme naši školu “ a „ Barevné schody“.

Celoškolní projekt participativního rozpočtování je pro školství v Moravské Ostravě a Přívoz velmi důležitý, městský obvod ho už podporuje v několika místních školách. Na ZŠ Gen. Píky letos realizovali první ročník projektu a zhostili se ho opravdu poctivě! Školní Pébéčko trvalo celkem dva měsíce: během dubna probíhalo předkládání návrhů diskuze návrhů a jejich diskuze, po schválení postoupily vybrané nápady do květnového klání o přízeň žáků a učitelského sboru. Do podávání návrhů se mohli zapojit žáci 5. - 9. ročníků. Z dvaceti návrhů prošlo do užšího kola šest: barevné schody s látkou na zapamatování, světelný nápis školy, lavičky na školní chodby, relaxační koutek, přenosné ohniště a popsatelná zeď. Třídní týmy během kampaně kreativně vytvořily propagační letáky i videa. Vzhledem k počtu návrhu dostal každý hlasující k dispozici dva hlasy. Hlasovat mohli všichni žáci 4. - 9. ročníků, pedagog i správní zaměstnanec. Do hlasování se celkem zapojilo 450 hlasujících, kteří dohromady udělili 779 hlasů. Žáci hlasovali na školních počítačích v hodinách informatiky, což proces a následnou práci s výsledky výrazně usnadnilo. Online hlasování ušetřilo všem zúčastněným čas a bylo přehledné a srozumitelné, což bylo důležité hlavně v případě nejmladších ročníků. V hlasování zvítězily dva projekty s nejvyšším počtem hlasů: Rozzáříme naši školu / světelný nápis (39 % hlasů) a Barevné schody (38 % hlasů), s jejich realizací začala škola počátkem června.

Koncem tohoto května se slavnostně sešli představitelé dvou vítězných týmů. Oceněni byli také zástupci zbývajících čtyř úspěšných návrhů, které v hlasování skončily pod dvěma vítěznými. Pan ředitel a koordinátorka projektu žákům poděkovali za výbornou práci spojenou s jednotlivými návrhy, ohodnotili jejich kampaň a celkový pozitivní přístup k participativnímu rozpočtu. Celoškolní projekt participativního rozpočtování úspěšně zapojil žáky do chodu školy, kdy se při rozhodování řídili zásadami demokratických principů, které jsou neodmyslitelnou součástí naší společnosti. Navíc se žákům dostalo praktického vzdělání ohledně finanční gramotnosti.

Gratulujeme!