ZPĚT NA AKTUALITY

Zlepšit své sousedství mohou s platformou Decision 21 aktuálně občané Albrechtic, Milovic a Prahy 18

21.5.2024

Obyvatelé zmíněných municipalit mohou nyní podávat návrhy, či hlasovat v participativních rozpočtech.

Milovická volba

Město Milovice ve spolupráci s námi letos spustilo první ročník participativního rozpočtu. Na nápady místních vyčlenila radnice půl milionu. Do hlasování o vítězných projektech se mohou do konce května zapojit všichni občané Milovic starší 15 let.

www.milovickavolba.cz

Milion pro Albrechtice

Město Albrechtice letos opět vyčlenilo 1 milion korun na participaci a nápady občanů. Z navrhování vzešly čtyři projekty, o jejichž realizaci nyní rozhoduje veřejnost. Smart lavice s free-wifi, knihobudka, nová stání pro popelnice nebo revitalizace sportovního areálu FK Město Albrechtice? Hlasování probíhá do 15. 6. 2024.

www.milionproalbrechtice.cz

Tvoříme Osmnáctku

Městské části Praha 18 - Letňany v letošním roce vyčlenila z rozpočtu MČ 1 milion korun na projekty občanů. Jaké nápady se dočkají realizace? Podávání návrhů občany probíhá do 15. června.

www.tvorime18.cz