ZPĚT NA AKTUALITY

Zdravá města a Participace 21

2.8.2016

Po návratu z New Yorku, kde jsme technicky zajišťovali největší pébéčko na světě, se naše aktivity v posledních měsících soustředily na Českou republiku. Především na Zdravá města.

Národní síť Zdravých měst ČR sdružuje 130 členů – města, obce a regiony. Programově se hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojuje veřejnost do rozhodovacích procesů a podporuje zdravý životní styl svých obyvatel. Cílem je promyšleně utvářet kvalitní, zdravé, příjemné a zejména udržitelné místo pro život, a to na základě dohody s občany. Ptát se svých rezidentů na názor je pro Zdravá města přirozené. Radnice díky tomu ví, co si místní přejí, co je trápí a co naopak ve veřejném prostoru nechtějí.

Chytrá data pro Zdravá města

Jak řekl slavný americký statistik William Edwards Deming, bez dat jste jen další člověk s názorem. Své o tom ví i Vladimír Kořen. Starosta Říčan měl mezi deseti projekty dva favority, o nichž byl přesvědčen, že v hlasování uspějí. Skončili ale na posledních příčkách. „Starosta se samozřejmě může mýlit. Je ale krásné, že stačí požádat občany o radu a spolehnout se na jejich úsudek,” řekl Kořen po vyhlášení výsledků.

Jeho město odstartovalo v roce 2015 nejrozsáhlejší projekt lokální participace občanů v Česku s názvem Řídím Říčany (www.ridimricany.cz). První rok má úspěšně za sebou: dvanáct hlasování a přípravu největší pébéčka v zemi.

D21 pomáhá Zdravým městům získat kvalitní zpětnou vazbu, díky které může vedení měst rozhodovat v souladu s vůlí svých obyvatel. V posledních dvou měsících jsme zajistili celou řadu hlasování o prioritách a problémech, tzv. „10 P”. Jedná se o deset konkrétních bodů, které občané svými hlasy určí jako nejdůležitější.  

V Chrudimi si místní zvolili za prioritu vybudování obchvatu k odlehčení dopravy ve městě. Hlasování dále poukázalo na kontroverzní rozhodnutí o zrušení retardérů v jedné z hlavních ulic. V Litoměřicích si obyvatelé nejvíce přejí rekonstrukci plaveckého bazénu a revitalizaci městské tržnice. Razantně naopak odmítli návrh změny termínu čištění centra města z neděle na všední den. Krnovští rovněž chtějí opravit městský bazén či koupaliště, nejméně podporují vytvoření vodních prvků u jezu a podobně problematicky vidí zajištění kašny na náměstí. V Mšenu zvítězil projekt obnovy historické cesty z blízkého Šibence do Újezda. Mezi nejvýznamnější priority Prahy-Libuš patří rekonstrukce Libušské ulice a zkrácení intervalů autobusových linek. V častém střídání ošetřujících lékařů ve zdravotním středisku naopak lidé problém nevidí. Nejlepším projektem ve Vsetíně bylo zvoleno napojení mostu na cyklostezku, nejhůře skončila výstavba nové víceúčelové haly.

Všechny cesty vedou do… škol!

Podle D21 je nutné s demokratickou průpravou začít na lokální úrovni. Proto klademe takový důraz na spolupráci s městy, ale také se školami. Dáváme dětem možnost aktivně přemýšlet o věcech v jejich blízkém okolí, vytvořit si názor a navrhnout řešení, za které budou mít zodpovědnost.

Největší akcí na školách bylo zároveň historicky první školní pébečko v ČR. Děti ze ZŠ Bezručova v Říčanech se podílely na celém procesu, od návrhů projektů přes deliberaci až po hlasování. Město na realizaci vítězného projektu uvolnilo 20 tisíc korun. A co si děti nakonec vybraly? Nahrazení zvonění moderní hudbou a školní rozhlas.

A co bylo dál?

V létě se bude rozhodovat o budoucnosti Bohemky a parkovacích míst v jejím okolí prostřednictvím rozsáhlé konzultace s 5 500 obyvateli Prahy 10. Rozjíždíme také nové projekty doma i v zahraničí. Jak to všechno dopadlo, se dozvíte po letních prázdninách.