ZPĚT NA AKTUALITY

Žáci společně tvoří Základní školu Jeseník

4.3.2022

Na Základní školu Jeseník se po necelých třech letech vrátil školní participativní rozpočet. Fitness koutek, relax místnost a školní bufet, jež si žáci odhlasovali v minulém ročníku, jim slouží dodnes. Na projekt Společně tvoříme Základní školu Jeseník uvolnilo město 75 tisíc korun. Principy participace zůstávají stejné, celý proces jsme ale škole pomohli zmodernizovat.

S čím jsme škole v rámci školního participativního rozpočtu (Školního Pébéčka) pomohli?

1. Přehledné informace na webových stránkách

Projekt Společně tvoříme Základní školu Jeseník měl letos samostatné webové stránky s přehlednými informacemi, a to s rozdělenými sekcemi pro žactvo a rodiče. Základní šablonu dodáváme společně s hlasovací platformou, školní koordinátoři ji následně mohou dle potřeby upravovat.

2. Navrhování a hlasování online

Veškerou nutnou administrativu jsme nahradili elektronickou formou. Návrhy lze podat v příslušné sekci webových stránek. Přihlásit projekty mohou žákovské týmy samostatně, nebo s pomocí dospělých. Ve stejné části může škola návrhy posoudit a okomentovat. Hlasování je anonymní a probíhá skrze unikátní PIN kódy, což garantuje, že se zúčastní pouze oprávnění hlasující.

3. Diskuze videokonferencí

Zhruba 600 žáků a žákyň se podařilo připojit na velkou videokonferenci, ať už ze školních lavic, nebo doma. K volbě online formátu přispěl i fakt, že je ZŠ Jeseník rozdělena do tří budov a online diskuze byla logisticky méně náročná.

A jak to celé probíhalo?

Příspěvek 75 000 Kč poskytlo město Jeseník, které pořádá i městský participativní rozpočet pod názvem Tvoříme Jeseník. Finanční limit návrhů pro každou ze tří budov byl 25 000 Kč. Projekt Společně tvoříme Základní školu Jeseník začal 10. ledna 2022 a škola jej realizovala během jednoho měsíce.

Celkem se sešlo 25 návrhů, vedení školy do hlasování schválilo 16 z nich. Vítězných projektů je celkem šest: lepší wi-fi, relaxační koutek, lavičky vedle školy, polepy, vzdušný hokej, šatna pro holky u tělocvičny a horolezecká stěna.

Na rozhodování se podílelo celkem 583 hlasujících, zájem byl tak téměř z celé školy. Gratulujeme!