ZPĚT NA AKTUALITY

Jak mládeži hravě představit demokracii? Se Skautským institutem jsme pro učitele připravili workshop a metodiku zdarma

22.10.2021

Vysvětlit žákům a studentům participaci a způsob hlasování více hlasy nemusí být úplně jednoduché. Ve spolupráci se Skautským institutem jsme proto připravili workshop, který učitelům vysvětlování usnadní pomocí metodiky, pracovních listů a prezentace.

Metodiku mohou učitelé využít ve škole nebo v rámci jiných studentských kolektivů, jakým je právě Skautský institut. Workshop zabere 2 vyučovací hodiny a lze ho zařadit do výuky například v rámci občanské výchovy. Jeho cílem je, aby žáci a studenti pochopili nejen JAK na participaci, ale také PROČ je důležitá. Maximální počet žáků (studentů) je jedna třída.

Jak workshop probíhá?

Workshop je rozdělen do dvou částí. První se zabývá způsoby hlasování a v druhé si žáci a studenti vyzkouší participativní rozpočtování. Školní třída se nejprve rozdělí do tříčlenných (v případě většího počtu žáků čtyřčlenných) týmů a vyberou svého kapitána / kapitánku. V těchto týmech se nejprve věnují tématům participace, demokracie a hlasování. Naučí se historický vývoj společenského rozhodování - jaké hlasovací systémy byly v minulosti kde využity a proč. Seznámí se s různými volebními systémy dneška a principy jejich fungování. Společně nad nimi debatují. Různé typy volby si také vyzkouší, aby v praxi viděli, že různé způsoby hlasování vedou k různým výsledkům.

V druhé části si mládež vyzkouší volbu s více hlasy a participativní rozpočtování, tzv. Školní Pébéčko. Každý tým má za úkol během 5-10 minut vymyslet, kam jet se třídou na jednodenní výlet. Do pracovních listů vyplní požadované položky (proč by se výlet ostatním líbil, jak by utužil vztahy ve třídě, kolik by přibližně stál). Týmy pak svůj návrh krátce nahlas představí ostatním a společně o nich hlasují (jedním a dvěma hlasy). Po krátké diskuzi nad výsledky nastává poslední část workshopu, ve které si celá třída vyzkouší participativní rozpočtování, tzv. Školní Pébéčko. Spolu s učitelem stanoví hypotetickou finanční částku (např. 50 tisíc korun), která je určena na pořízení vybavení nebo realizaci projektů přispívajících ke zlepšení školního prostředí. Každý tým vymyslí, co by se dalo v jejich třídě zlepšit – jeden či dva nápady například na nové vybavení nebo zlepšení vzájemných vztahů a jakým způsobem toho dosáhnou. Žáci a studenti své návrhy opět představí celé třídě. Společně vyberou ty, o kterých bude celá třída hlasovat.

Jaké poznatky si mládež z workshopu odnese?

Během workshopu si žáci a studenti vyzkouší praktické hlasování a seznámí se s participativním rozpočtováním. Uvědomí si, že aktivními občany, kteří se zajímají o své okolí a dění ve světě, mohou být nezávisle na věku.

Pilotáž workshopu proběhla v různých školních kolektivech na třech vybraných školách. Výsledky si chválí jak přítomní pedagogové, tak i lektoři workshopu ze Skautského institutu a Participace 21. „Malé pracovní skupiny a participace dává prostor i studentům, kteří se v běžné výuce tolik neprosadí nebo jejich přednosti školní systém nehodnotí,“ shrnuje za Skautský institut Marek Vimrů, metodik vzdělávacích programů pro školy.

Praktický úvod do participace pro žáky a studenty vypracovaný ve spolupráci se Skautským institutem najdete ke stažení zde: metodika, pracovní listy, prezentace.