ZPĚT NA AKTUALITY

Odkud se vzalo participativní rozpočtování?

1.2.2021

Představte si, že byste o části rozpočtu svého města mohli rozhodovat vy. Ve městech po celém světě, včetně New Yorku, to tak funguje a občané se více zapojují do dění ve své obci a dokonce platí daně s větší chutí. I v České republice se tento způsob zapojení veřejnosti rozšiřuje do stále více obcí.

Píše se rok 1989 a Brazílie se nachází v období přechodu z vojenské diktatury k demokracii. Veřejné rozpočty jsou v deficitu. Brazilské Porto Alegre se potýká se strmě narůstajícími rozdíly kvality života v jednotlivých městských částech. Až jedna třetina obyvatel žije ve slumech bez přístupu k tekoucí vodě, kanalizaci, školám či zdravotním zařízením. Město spouští řadu inovativních opatření, aby tyto rozdíly vyrovnalo. Mezi nimi i participativní rozpočtování (participatory budgeting). Část rozpočtu město oddělí, připraví několik návrhů projektů a samotné občany nechá rozhodnout o tom, co za tyto peníze bude realizováno. Výsledky jsou ohromující. Připojení na kanalizaci má nyní 98 % obyvatel ve srovnání s 75 % v roce 1988 a ve městě je čtyřikrát více škol. Podstatně byla také navýšena část rozpočtu určená na zdravotní péči a vzdělání. V roce 1985 šlo z do zdravotnictví a školství pouhých 13 % městského rozpočtu. Do roku 1996 byla tato část navýšena na 40 %.

Participativní rozpočtování umožnilo lidem aktivně mluvit do veřejných financí a dosáhnout spravedlivějšího a všem přístupného rozdělování veřejných zdrojů. Investice z městského rozpočtu se tak konečně dostaly do lokalit, které byly nejvíce zanedbané. Rovněž se díky participativnímu rozpočtování podařilo do veřejného života zapojit dříve vyloučené skupiny obyvatel, což vedlo ke zlepšení vztahů mezi obyvateli a radnicí. Úspěšně se zásluhou tohoto konceptu také daří potírat klientelismus a korupci. Studie University of Miami prokázala, že místní vlády brazilských municipalit, které zavedly participativní rozpočtování, se těší mnohem větší důvěře obyvatel. Brazilským obcím, které využívají participativní rozpočtování, se také daří vybírat až o 39 % více na daních a místních poplatcích.

Od roku 1989 se koncept rozšířil z Brazílie do celého světa. Z celkového počtu téměř 12 tisíc participativních rozpočtů se jich nejvíce uskutečnilo v Evropě (přes 4 500). Velmi dobře se však konceptu daří také v Jižní Americe, Asii a také Africe. Zejména v Jižní Americe a Africe si připsaly velkou zásluhu na rozvoji participativních rozpočtů mezinárodní organizace, které si jeho využití kladou jako podmínku pro poskytování financí na rozvojové projekty.

V České republice funguje participativní rozpočtování již téměř deset let. Od té doby se tento způsob podílení se veřejnosti na obecním rozpočtu rozšířil do desítek měst a obcí v celé ČR. Jen díky Participaci 21 se mezi lety 2016 - 2020 uskutečnilo 45 participativních rozpočtů v 21 městech a obcích. Občané tak mohli rozhodovat o využití více než 180 milionů korun z obecních rozpočtů.