ZPĚT NA AKTUALITY

Na pozvání Evropské komise jsme se zúčastnili Virtual Worlds Citizens' Panelu v Bruselu

27.4.2023

Jak být digitálním občanem v metaverzu? Rychlý pokrok ve vývoji Web3 přináší nové výzvy z hlediska státní správy, etiky a dopadů na společnost či průmysl. Evropská komise se proto kromě konzultací se zapojenými stakeholdery rozhodla do virtuální budoucnosti EU zapojit také občany.

Metaverse, AI a ChatGPT, Midjourney, VR/AR...nejsou jen aktuální trendy slova, ale rychle se vyvíjející online svět zvaný Web3. Náš tým byl jedním z "pozorovatelů", které Evropská komise napříč členskými státy pozvala na Virtual Worlds Citizens' Panel do Bruselu. Jedná se o zcela novou iniciativu, kterou Komise odstartovala počátkem tohoto roku.

150 náhodně vybraných občanů ze všech 27 zemí EU a Ukrajiny v panelu reprezentovalo evropskou rozmanitost z hlediska geografie, pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického zázemí. Společně vytvářeli nápady na fungování virtuálního světa, diskutovali o nich v mezinárodních pracovních skupinách a vytvořili seznam doporučení pro Komisi. Panel byl simultánně překládán do všech jazyků EU, aby se lidé mohli bez jazykových zábran vyjádřit ve své rodné řeči.

Kromě panelu jsme si také "prožili" Evropu na výstavě Experience Europe a vyzkoušeli meeting v metaverzu v XRintelligence!

Virtuální realita v XR Intelligence

Vidět panel naživo byl zážitek, stejně jako zažít velice proaktivní účast zapojených evropských občanů. Coby "participátoři" srdcem i duší této iniciativě moc fandíme! 

Do panelu se zapojilo 150 občanů ze všech členských zemí EU a Ukrajiny