ZPĚT NA AKTUALITY

V Říčanech se žije nejlépe. Jakou roli hraje ve spokojeném životě občanů participace?

23.8.2019

Říčany obsadily 1. místo v Indexu kvality života 2019 v českých obcích, který sestavuje společnost Obce v datech ve spolupráci s firmou Deloitte. Radnice zároveň dlouhodobě zapojuje místní občany do rozhodování.

Kvalita života je měřena společností Obce v datech ve 205 českých obcích s rozšířenou působností a Praze. Zdrojem informací jsou Big Data a data od veřejných institucí a dalších subjektů (např. Český statistický úřad, Úřad práce České republiky, CERMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a další). Výpočet jednotlivých indexů, ze kterých se celkové hodnocení města skládá, vychází zejména ze statistik OECD a OSN týkajících se kvality života. Indexy nabývají hodnot 0 a 10, přičemž obec, která je v porovnání s ostatními obcemi na posledním místě, má hodnotu 0. Obec, která obsadila první místo, má hodnotu 10. Ostatní obce jsou následně dle relativního vztahu rozdistribuovány mezi hodnotami 0 a 10.

Měřené indexy jsou rozděleny do tří oblastí: zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, vztahy a služby. Participace občanů hraje roli především v oblasti vztahů a služeb. Jedněmi z hodnocených indexů této oblasti je Index sounáležitosti (počet spolků a zájmových sdružení se sídlem na území obce vztažený na počet obyvatel) a Index zájmu o obecní a krajské volby (volební účast v obecních a krajských volbách). Právě pomocí participace může město u občanů vzbudit zájem o veřejné dění a chuť se na něm podílet. Ukázat, že občan svým názorem může přispět do diskuze a podílet se na rozvoji města. Říčany se v žebříčku kvality života českých obcí umístily na 1. místě v rámci ČR i Středočeského kraje. Své občany se snaží do rozhodování aktivně zapojovat od roku 2015, kdy radnice s využitím softwarové platformy D21 (Decision 21) odstartovala projekt Řídím Říčany. Získává skrze něj názory veřejnosti na různé aktivity města a cílem je také motivovat občany k trvalému bydlení v Říčanech.

Aktuálně je v projektu Řídím Říčany 1 608 registrovaných občanů. Město už má za sebou 20 ukončených hlasování, které dělí do 2 kategorií dle závažnosti témat. U obecnějších, lehčích témat, může hlasovat každý. Do těch vážnějších a zásadnějších se mohou zapojit pouze občané, kteří se přihlásili přes registrační formulář, jsou starší 15 let a mají trvalé bydliště v Říčanech. Mezi hlasování otevřená všem patří například Říčanský sportovec roku 2018. Registrovat se naopak občan s trvalým pobytem musel do červnového hlasování PŘEKVAPTE ŘÍČANY: 3. ročník participativního rozpočtování. Občané Říčan v něm rozhodovali o tom, které malé projekty (do 500 tisíc Kč) a které velké projekty (0,5 až 2 miliony Kč) by mělo město realizovat. Celkem se vyjádřilo 685 hlasujících, kteří zvolili 2 vítěze z kategorie malých projektů a 2 vítěze z velkých projektů. Za malé projekty vyhrál nákup přístrojů AED (automatický externí defibrilátor) a jejich strategické rozmístění po městě (51 % hlasujících) a vybudování jednoduchých terénních příčných prahů na všech lesních a polních komunikacích, dále zpevnění části místních a lesních komunikací (51 % hlasujících). Z kategorie velkých projektů vyhrál projekt zvelebení současného dopravního hřiště tak, aby učilo děti jezdit správně (45 % hlasujících) a realizace dláždění a ohrazení stání pro kontejnery na separovaný odpad postupně pro celé město (31 % hlasujících). Podrobnosti o všech hlasováních najdete na http://www.ridimricany.cz.