ZPĚT NA AKTUALITY

Unikátní projekt v Česku. Žáci navrhli městské projekty za 150 tisíc pro Kutnou Horu

10.3.2020

Radnice v Kutné Hoře se rozhodla aktivně zapojit žáky a studenty do dění ve městě. Ze svého rozpočtu vyčlenila 150 tisíc korun na dva participativní projekty. Městské projekty nenavrhují dospělí občané, ale sami žáci kutnohorských základních a středních škol. Ti o nich následně také hlasují. Díky participaci se tak mohou podílet na chodu obce a ovlivňovat okolí, ve kterém žijí. V České republice jde o unikátní způsob propojení města s jeho školami.

Školní parlamenty mění své město

Radní Kutné Hory se domnívají, že se v žácích jejich škol skrývá velký potenciál, který chtějí využít. Místostarosta Kutné Hory, Vít Šnajdr, inicioval založení Rady školních parlamentů v prosinci 2019. Rada se skládá ze zástupců školních parlamentů všech osmi kutnohorských škol, z toho jsou 4 základní a 4 střední. Jejím prvním úkolem je organizace a zajištění pilotního školního městského participativního rozpočtování. Žáci tak pro město navrhují malé projekty do 50 tisíc Kč a projekty velké do 100 tisíc Kč.

Žáci mají s participativním rozpočtováním zkušenost ze školy

Kutnohorští žáci už mají s rozpočtováním potřebné zkušenosti. Podobným procesem si totiž prošli na svých školách v rámci školního participativního rozpočtování, tzv. Pébéčka. Město školám poskytlo určitou částku a žáci rozhodovali, do jakých projektů na jejich škole peníze alokovat. Projekty zároveň sami navrhli. Městský školní participativní rozpočet je tak dalším krokem k rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti žáků a studentů při rozhodování o projektech, které se budou v jejich městě realizovat.

Studenti v Kutné Hoře prezentují své projekty

Jak probíhá městské školní participativní rozpočtování?

V průběhu prosince a ledna žáci předávali svým zástupcům z Rady své návrhy. Ti je zpracovali do prezentací tak, aby je mohli představit ostatním na dalším setkání, které proběhlo 28. února 2020. V jeho průběhu zástupci Rady informovali o navrhovaných projektech ostatní a získali k nim zpětnou vazbu od svých kolegů z Rady a zároveň i od zástupců města. Nyní již vědí, co je potřeba upravit nebo doplnit, případně s kým ještě konzultovat, aby návrhy bez problémů prošly procesem schvalování a bylo možné o nich hlasovat.

Jaké projekty žáci navrhovali?
Mezi navrhovanými projekty se samozřejmě objevilo jednak možné využití moderních technologií: solární lampy, chytré lavičky a elektronické informační panely, tak volání po sportovním vyžití: workoutové hřiště, herní prvky na hřiště pro hendikepované děti, ale i například projekt letního kina, autobusové knihovničky, oživení parku vodními prvky a zelení či organizování studentského Majálesu.

Další postup? Revize návrhů, evaluace a hlasování.
V následujícím měsíci studenti zrevidují své návrhy, projednají je s příslušnými odbory, aby mohly projekty postoupit k hlasování. Kutná Hora dva vítězné  projekty, jeden za 50 a druhý za 100 tisíc zrealizuje. To ovšem neznamená, že ostatní návrhy zapadnou. Poskytnou cennou zpětnou vazbu pro městskou radu, jež některé z nich může případně realizovat později. Celý projekt je zajišťován pomocí naší platformy Decision 21.