ZPĚT NA AKTUALITY

Rozvoj místní komunity i odkaz na historii města. V Golčově Jeníkově bojovalo o přízeň obyvatel 12 návrhů

28.8.2022

Golčův Jeníkov v Česku patří k městům s nejvyšší mírou účasti občanů na participativním rozpočtování. Lidé tu o městských penězích spolurozhodovali již počtvrté, radnice letos na participaci vyčlenila 800 tisíc korun.

Aby nebyly znevýhodněny místní části, rozdělila radnice alokovanou částku 800 tisíc korun do dvou kategorií - MĚSTO a MÍSTNÍ ČÁSTI, v nichž mohl každý občan hlasovat zvlášť. Pro návrhy situované do lokality MĚSTO vyhradila radnice z celkové částky 600 tisíc korun, pro návrhy situované v některé MÍSTNÍ ČÁSTI pak 200 tisíc korun.

Po únorové fázi, kdy měli obyvatelé možnost podávat do participativního rozpočtu vlastní návrhy, které radnice následně zkontrolovala, nastala fáze veřejného hlasování. Zapojit se do něj mohl každý občan starší 15 let s trvalým pobytem v Golčově Jeníkově (včetně místních částí).

Všichni občané obdrželi do poštovní schránky obálku s unikátním PIN kódem, který sloužil jako vstupenka do hlasování. To probíhalo online na platformě Decision 21. Obyvatelé Golčova Jeníkova a místních částí, kteří zde vlastní nemovitost, ale nemají trvalé bydliště, mohli hlasovat na kontaktních místech, kde jim byl PIN kód přidělen. Kontaktní místa zároveň sloužila všem občanům jako informační centra, pokud měli k participativnímu rozpočtu nějaké dotazy či potřebovali pomoc s hlasováním. Osobně bylo možné hlasovat v místní knihovně a na městském úřadě. V každé z místních částí pak ve večerních hodinách proběhlo setkání, během kterého bylo možné odhlasovat.

Do hlasování se letos zapojilo celkem 390 obyvatel. Téměř polovinu hlasů (48 %) získala v kategorii MĚSTO Obnova pěšiny Jeníkov, v závěsu s Květinovou výzdobou města (45 %). V kategorii MÍSTNÍ ČÁSTI získal největší podporu projekt Výsadby stromořadí podél příjezdové komunikace do obce Sirákovice (68 % hlasů).

Výsledky kategorie MĚSTO

tabulka1

Výsledky kategorie MÍSTNÍ ČÁSTI

tabulka2


Pravidla, harmonogram, seznam všech návrhů i výsledky participativního rozpočtu Tvoříme Golčův Jeníkov 2022 najdete zde.