ZPĚT NA AKTUALITY

Zveme vás na mezinárodní symposium "Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost?"

28.8.2020

Zveme vás na 2. ročník mezinárodního symposia “Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost?”. Akci organizuje Institut H21 pod záštitou zakladatele Karla Janečka a místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Jana Horníka. A samozřejmě nebude chybět prezentace aktivit v rámci participace!

Demokracie prochází tvrdou zkouškou v podobě zdravotní, ekonomické i společenské krize. Jaké může mít situace důsledky na fungování států a svobodných společností? Jaký má vliv na participativní projekty a lze brát současnou krizi jako příležitost pro změnu k lepšímu? Nejen o těchto otázkách budeme diskutovat 12. září v pražském Obecním domě.

Cílem symposia je přizvat odborníky napříč obory ke konstruktivní diskuzi o závažných otázkách a problémech, které dnešní doba přináší, a pomoci tak české i světové společnosti proměnit současnou krizi v příležitost.

Těšit se můžete na příjemnou atmosféru v honosných prostorách Grégrova sálu Obecního domu a zajímavé řečníky! Jedním z nich je Carlos Menchaca, člen radnice v New York City, který promluví o důležitosti participativních procesů během krize a popíše participativní rozpočet v New Yorku, jenž pro tamní radnici už 4. rokem zajišťujeme. Co bylo v plánu letos a jak se projekt vyvíjel během koronaviru se dozvíte u nás na webu.

Dalším z řečníků je Michal Bláha, podnikatel a přední český odborník na problematiku ICT a eGovernment, který založil veřejně prospěšnou službu Hlídačstátu.cz. Na téma Rizika v regionu - Polsko vystoupí Petr Janyška. Publicista, diplomat, novinář a bývalý překladatel, který je stálým velvyslancem a představitelem ČR při Unesco, bývalým velvyslancem ve Francii a spoluzakladatelem týdeníku Respekt. Specifičností Západní Evropy, Francií a Polskem se zabývá celý život. O aktuálním dění v Bělorusku promluví historička soudobých dějin Alena Marková, která se dlouhodobě věnuje současným dějinám Východní Evropy, nacionalismu a post-socialistické transformaci, zabývá se expertní činností pro Horizon2020 a M17+. Působí také jako redaktorka časopisu The Journal of Belarusian Studies. Z ekonomického pohledu se na současnou krizi podívá ekonomka a nejmladší rektorka v ČR Danuše Nerudová, která bude prezentovat na téma Ekonomika a Covid-19.

Symposium se koná v českém a anglickém jazyce, přičemž je do obou těchto jazyků zajištěno simultánní tlumočení. Kompletní seznam řečníků a program najdete zde: PROGRAMŘEČNÍCI

Na akci už se moc těšíme a budeme rádi, pokud se s vámi v Obecním domě potkáme. Pro účast na symposiu je nutné si zakoupit vstupenku, která zahrnuje celodenní raut.

VSTUPENKY