ZPĚT NA AKTUALITY

Studentské projekty mění školy i města k lepšímu

26.1.2021

Pandemie koronaviru je pro celou společnost velmi náročným obdobím. Výrazně se dotkla také výuky na školách, která musela být po značnou část roku vedena online. I přes tuto nepříznivou situaci řada škol uskutečnila i v minulém roce školní participativní rozpočty, tzv. Pébéčka.

S jakými nápady žáci a studenti přišli v roce 2020?

V Pébéčkách žáci nejčastěji navrhovali nákup pomůcek a vybavení do nejrůznějších specializovaných učeben. Obvykle se jednalo o dovybavení tělocvičen či školních knihoven, ale i dalších školních prostor jako laboratoří, dílen, počítačových učeben nebo nákup potřeb pro výtvarnou nebo dramatickou výchovu.

Mezi návrhy také nechyběla horolezecká stěna v tělocvičně, pomůcky pro třídy výtvarné výchovy, dílna s nářadím či doplnění literatury do školní knihovny a množství dalších nápadů, jak zlepšit podmínky pro výuku.

Žáci mají také zájem na zkrášlení okolí svých škol. Oblíbené jsou zelené projekty, které zvelebují školní zahrady a altánky nebo podobná místa zakládají. Mezi zelenými žákovskými návrhy minulý rok nechybělo zřízení zahrady v atriu, boxy pro zahradní pěstování či lavičky do zahrady.

Další kategorií projektů jsou odpočívárny a místa, kde mohou trávit přestávky i se spolužáky mimo svoji vlastní třídu. Děti navrhovaly například sedací pytle, lavičky na chodby a do atria či odpočinkovou třídu.

A jaké projekty v minulém roce vyhrály?

V příbramské Základní škole 28. října si děti přály především novou nabídku literatury. I proto zde vyhrál projekt na doplnění knih do školní knihovny. Projekt, jehož cílem je také pořízení specializovaného vybavení školy zvítězil také v Ostravě. Žáci v v místní Základní škole MUDr. Emílie Lukášové si nejvíce přáli zakoupení nových sportovních pomůcek do hodin tělesné výchovy. Pořízení nového nářadí na tělocvik se stalo jedním ze dvou vítězných projektů na Základní škole Hálkova v Humpolci. „Za mě je to jeden z nejlepších projektů, který se na škole realizoval. Umožní totiž dětem přímo ovlivnit a vylepšit si prostředí školy. Překvapilo mě, jak se děti zhostily tohoto nelehkého úkolu a vypracovaly 18 zajímavých návrhů. Je škoda, že můžeme realizovat jen dva z nich. I nadále budeme pracovat s touto zajímavou aktivitou, protože stále vidíme možnosti zlepšování v řadě oblastí,“ ohodnotil loňské školní Pébéčko Tomáš Jůzl ředitel ZŠ Hálkova.

Naopak zelené projekty měly největší podporu v příbramské Základní škole Březové Hory, kde budou realizovat hned dva. Žáci se tak mohou těšit na venkovní učebnu a renovaci školní zahrady, kam budou rovněž umístěny posilovací stroje a houpačky. I v další příbramské základní škole si žáci nejvíce přáli hezčí prostředí v zahradě. Vítězným projektem se zde totiž stala Rekonstrukce zahradního altánu.

Spektrum nápadů, kterými by žáci a studenti chtěli zlepšit svoji školu je však velmi široké. V ZŠ Hálkova budou realizovat také pořízení objednacího terminálu pro školní jídelnu. V Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře pak měli studenti největší zájem na vytvoření školního merchandisingu.

Kutná Hora 2

Jak změní studentské návrhy Kutnou Horu?

Žáci a studenti všech základních a středních škol v Kutné Hoře dostali také jedinečnou možnost změnit k lepšímu nejen svoji školu, ale také své město. Stalo se tak díky unikátnímu projektu městského školního participativního rozpočtu. Radnice Kutné Hory vyčlenila ze svého rozpočtu celkem 150 tisíc korun na dva vítězné projekty vzešlé z hlav žáků a studentů. „Studenti mohou být slyšet, prosadit se a ovlivnit dění ve městě. To mi přijde naprosto skvělé,“ řekl o projektu student Petr Franc z Gymnázia Jiřího Ortena.
Mezi navrhovanými projekty se samozřejmě objevilo jednak možné využití moderních technologií (solární lampy, chytré lavičky a elektronické informační panely), tak volání po sportovním vyžití (workoutové hřiště, herní prvky na hřiště pro hendikepované děti), ale i například projekt letního kina, autobusové knihovničky, oživení parku vodními prvky a zelení či organizování studentského Majálesu. „Já jsem velmi příjemně překvapen mírou zapojení, aktivitou žáků a množstvím energie, kterou tomu věnovali,“ řekl Vít Šnajdr, místostarosta Kutné Hory.

V Kutné Hoře se nakonec budou realizovat dva zelené projekty, jejich cílem je zlepšit životní prostředí ve městě. Prvním vítězným projektem je Více zeleně v Kutné Hoře, jehož cílem je zajistit rozšíření zeleně v oblasti sídliště Šipší. Druhým vítězem se stal projekt Úprava Loreckého rybníčku, který je přírodní nádrží v blízkosti centra města.