ZPĚT NA AKTUALITY

Školní prázdniny pro participaci neplatí

28.8.2017

I když téma participativního rozpočtu na první pohled vypadá, že se týká pouze dospělých, opak je pravdou. Nezapomínáme ani na názory dětí a učíme je aktivně spoluutvářet vlastní prostředí už od mala.

Na podzim se uskuteční školní obdoba participativního rozpočtu neboli „pébéčka” na téměř čtyřiceti základních školách po celé České republice. Každá škola jmenuje svého pedagoga, který bude mít aktivitu organizačně na starosti, a náš tým je provede vším, co je ke zdárnému průběhu potřeba. První školení koordinátorů pébéčka se konalo na konci srpna a zúčastnili se jej učitelé ze všech základních škol městské části Praha 7.

Jak se liší školní pébéčko od toho „dospěláckého”? Princip je stejný, jen na škole – na rozdíl od města – se odehrává vše rychleji a celé pébéčko jde stihnout za 3 týdny. Dětem je svěřen rozpočet, o jehož naložení mohou samy rozhodnout. Při vymýšlení nápadů platí jen jedno omezení, a to že projekt musí škola být schopná realizovat. Žáci sami vytváří kampaně a snaží se přesvědčit spolužáky, že právě ten jejich návrh zajistí, že se budou každé ráno do školy těšit. Návrhy se různí: od nákupu školních dresů, přes zřízení odpočinkového koutku až po nahrazení zvonění popovými písničkami.

Během školení byli učitelé týmem D21 uvedeni do tématu participace a seznámeni
s jednotlivými fázemi pébéčka. Koordinátoři si na místě také vyzkoušeli novou aplikaci D21, která byla navržena přímo pro školní prostředí. Aplikace ulehčuje práci, kde je to jen možné: umožňuje přehledně plánovat jednotlivé kroky pébéčka, odškrtávat si splněné úkoly či tisknout předem připravené propagační materiály (plakáty, časovou osu, diplomy). V rámci aplikace také probíhá celé hlasování, kde koordinátor vidí výsledky ihned po jeho skončení.

Na otázku, co přinese pébéčko jejich škole, odpovídali koordinátoři podobně: zapojení žáků do chodu školy by mělo zlepšit celkovou atmosféru a rozšířit dovednosti dětí o prezentační schopnosti či základy finanční gramotnosti.

Školení se zúčastnili i zastupitelé městské části Prahy 7, která celý projekt iniciovala a poskytla finance na konání školních pébéček. Díky spolupráci města a základních škol si tak žáci na Sedmičce brzy zažijí demokracii v praxi.