ZPĚT NA AKTUALITY

Šance do škol zná první vítězné projekty

11.5.2022

Radnice Prahy 6 do participace zapojuje místní základní školy. Městská část na projekty žáků letos vyčlenila celkem 2,5 milionu korun. Výzvy Šance do škol se zúčastní celkem 13 základek. Jednou z nich je ZŠ a MŠ Bílá, která už zná vítěze školního participativního rozpočtování!

2022-sance-do-skol

Díky předchozím zkušenostem Prahy 6 s participací a úzké spolupráci místní samosprávy a jednotlivých škol se během organizace Pébéčka podařilo smysluplně zapojit jak žactvo, tak vedení školy. Žáci a žákyně přišli s 34 návrhy na zlepšení prostředí ZŠ a MŠ Bílá. Pedagogickému sboru tak poskytli zpětnou vazbu ohledně slabých míst školy, ale také silných stránek, které chtějí dále rozvíjet.

Jednotlivé návrhy prošly oponenturou ze strany vedení školy. Některé (jako třeba trampolína) neprošly technicko–bezpečnostními předpisy. Jiné (např. výměna interiéru WC) jsou financovány z jiných zdrojů školy nebo se jich týká naplánovaná pravidelná obměna. Důležité pro mladé navrhovatele bylo, že mohli vyjádřit svůj názor. Pokud v participativním rozpočtu navrhli projekt, který následně škola zamítla, vždy dostali pochopitelné odůvodnění. Některé žáky navíc mohlo potěšit, že se jejich nápady realizovat budou, jen z jiných zdrojů financování. Žákovské týmy měly v rámci participace i konzultace, v rámci kterých mohly upravit finanční náročnost projektu tak, aby vyhovoval požadavkům. Více týmům s podobnými projekty škola doporučila taktické sloučení.

Do dalšího kola bylo schváleno 11 návrhů, a to: (1) mapa školy, informační tabule a cedule, (2) nálepky na schody s vyjmenovanými slovy, násobilkou apod., (3) fotbálek, (4) přístřešek na kola nebo koloběžky, (5) sjednocené digitální hodiny na chodbách, (6) automatické krmítko pro ryby, (7) letní škola, (8) lavičky před školou, (9) folie na okna na WC, (10) nové vodovodní baterie, (11) záchranná skříňka. Návrhy tak pokrývají celou škálu oblastí, ale vesměs jde o malá zlepšení každodenního života ve škole.

O vítězích rozhodlo celkem 483 hlasujících žáků. Díky štědrému příspěvku 192 307,-Kč, který radnice na celé Pébéčko poskytla, a maximální částce 120 000,-Kč na jeden návrh, škola realizuje celkem 5 projektů.

Snímek obrazovky 2022-05-11 v 9.42.34