ZPĚT NA AKTUALITY

Škola by měla být pro děti, které zažívají domácí násilí, místem bezpečí a pomoci. Je tomu skutečně tak? Spouštíme online dotazníky pro rodiče a pedagogické pracovníky

14.5.2021

Násilí v rodině zažívá podle aktuálních výzkumů 14 % českých dětí. Přesto na tuto situaci nejsou učitelé a další pracovníci připravení. Ve spolupráci s Centrem LOCIKA, Prahou 7 a za podpory Nadace České spořitelny spouštíme online dotazníky pro rodiče a pedagogy, jejichž cílem je příprava metodického materiálu a online výukového kurzu. Ten pedagogům pomůže rozpoznat ve třídě dítě ohrožené násilím a poradí, jak postupovat při jeho ochraně.

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Neví, co mají dělat a cítí se bezmocně. Problém, který byl na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.

Dítě ovlivněné domácím násilím může vyrůst v dospělého, který se stejně chová nejen ke svým dětem a partnerovi, ale později i ke svým rodičům. Děti často přebírají násilí jako jediný možný prostředek řešení jakýchkoliv problémů. Následně nedokáží řešit konflikty v rodině, práci, ale i celkově v životě jinak, než agresí. Násilí se proto týká všech vztahů v rodině, rodičovství, vztahu k dětem i seniorům. Z toho důvodu by mělo být primární odpovědností dospělých včas vyhledat pomoc a koloběh násilí zastavit.

Anonymní dotazníky běží na platformě Decision 21. Jejich cílem je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogy seznámil s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě. Důležité je nejen proškolení, ale i jasné rozdělení kompetencí jednotlivých účastníků procesu, se kterým jsou seznámeni nejen učitelé, ale i rodiče a děti. Součástí je dobrá informovanost všech zúčastněných o tom, jak systém funguje a co se bude dít, pokud u některého dítěte bude podezření, že je ohrožené domácím násilím. Předvídatelnost a transparentnost celého procesu snižuje obavy všech zúčastněných v hledání dobré cesty pro všechny. Učitelé tak nejsou zatěžováni tím, že by suplovali psychologa, sociálního pracovníka a terapeuta. Pouze vyplní jednoduchý formulář, který předají pracovníkovi - specialistovi na tuto problematiku, který již ví, jak dále postupovat. Často to je ředitel, školní psycholog či preventista, který má na starosti další řešení. Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem školám v České republice.

Dotazníky pro rodiče i pedagogy najdete na www.locikavyzkum.cz, průzkum probíhá do konce května 2021. Vyplnění dotazníku vám zabere pár minut, odměnou za jeho vyplnění je balíček vzdělávacích materiálů LOCIKY k tématu práce se stresem ve školním i domácím prostředí. Materiály najdete pod záložkou ke stažení po vyplnění dotazníku.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Průzkum Locika

O Centru LOCIKA

Centrum LOCIKA je první specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo v roce 2015 na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Ročně odborníci Centra pomohou až 275 dětem a jejich rodinám. Více na www.centrumlocika.cz. Pro okamžitou pomoc dětem, rodičům i pedagogickým pracovníkům přejděte na www.detstvibeznasili.cz