ZPĚT NA AKTUALITY

Čtrnáctka podle vás: dětské hřiště i nové vybavení do skateboarding haly. Na participaci dala Praha 14 pět milionů

10.12.2021

Participativnímu rozpočtu se Praha 14 věnuje od roku 2017. V letošním třetím ročníku na něj uvolnila pět milionů, které rozdělila do dvou skupin projektů.

Pražská městská část rozdělila vyčleněné peníze do velkých a malých projektů. Mezi velké projekty se zařadily všechny návrhy obyvatel, jejichž předpokládané výdaje na realizaci se pohybují mezi 200 tisíci až 2 miliony korun, včetně DPH a výdajů souvisejících s realizací (např. výdaje na zpracování projektové dokumentace, či výdaje na následnou údržbu). Celková částka určená pro velké projekty činila 4 miliony korun včetně DPH, přičemž velké projekty mohou být umístěny pouze na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 14.

Do malých projektů zařadila radnice návrhy, jejichž předpokládané výdaje na realizaci budou mezi 10 tisíci a 200 tisíci korunami (včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací). Celková částka pro malé projekty činila 1 milion korun včetně DPH. Malé projekty mohou být realizovány na pozemcích Hl. m. Prahy, MČ Praha 14 a jí svěřených.

V květnu tohoto roku zahájila radnice informování občanů o participativním rozpočtu, od června pak mohli obyvatelé podávat návrhy na projekty. Právě občané hrají v participaci klíčovou roli. V rámci participativního rozpočtu aktivně spolupracují s úřadem i s veřejností, ve veřejných setkáních sami prezentují radnici i dalším spoluobčanům své náměty a návrhy na řešení. Úřad plní roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých projektů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic. Po kontrole přijatých návrhů radnicí proběhlo online hlasování, do kterého se zapojilo 1 297 občanů.

Výsledky hlasování

MALÉ projekty - do 200 tisíc korun

Největší počet hlasů (47 %) získalo v kategorii malých projektů Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalazce pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu. Cílem projektu je rozšíření možností trávení volného času pro obyvatele čtvrti Kyje – Hutě a stabilizaci lokality, dosud z velké části zcela zanedbané, ve které našli úkryt lidé bez domova. V lokalitě Kyje Hutě žije cca 3 500 obyvatel a je zde zásadní nedostatek vhodných ploch pro trávení volného času a sousedské setkávání, to se ale s realizací projektu brzy změní.

1-discgolf

Dalšími vítěznými projekty jsou Doplnění herního prvku na dětské lesní hřiště Kyjská (36 % hlasů), Obnova veřejné (obecní) studny (22 % hlasů), Hřiště na stolní tenis (21 % hlasů) u sídliště Černý Most a Lavička pro 1. stupeň ZŠ Chvaletická (18 % hlasů), která dětem a rodišům nabídne místo k posezení.

1-1

1

Aloisov2

lavička

VELKÉ projekty - do 2 milionů korun

Absolutním vítězem této kategorie se stalo Dětské hřiště na Hutích (38 % hlasů). Záměrem projektu je úprava neudržované plochy a vytvoření rekreačního prostoru přírodního charakteru pro obyvatele a vybudování dětského hřiště pro věkovou kategorii 3 – 6 let v  lokalitě Kyje na Hutích. Revitalizací vznikne plnohodnotný prostor, který mohou využívat nejen matky s dětmi, ale všechny věkové kategorie. Navrhované řešení dětského hřiště na přírodním zatravněném povrchu spočívá v umístění několika hracích prvků, fitness prvků, laviček a odpadkových košů, vše z přírodních materiálů.

Situace-1

Těsně v závěsu skončil projekt Sportovního vybavení do Plechárny (36 % hlasů). Praha 14 se může pyšnit jedinou krytou halou pro skateboarding v České republice. Překážky, které se v ní v současné době nacházejí, slouží sportovcům už několikátou sezonu a jsou opotřebované pravidelným užíváním. Cílem projektu je návrh a výstavba nových designových překážek reflektujících nejnovější trendy.

referencni-foto-2

   

referencni-foto-1

Na třetím místě se umístil projekt Revitalizace předprostoru základní školy Bratří Venclíků (27 % hlasů), jehož záměrem je znovuoživit dosud nevyužívanou plochu před školou, rozšířit prostor o pobytovou plochu pro žáky a zvýšit tak celkovou kvalitu prostředí.

situace

Posledním vítězným projektem je v této kategorii Fit park i pro seniory (26 % hlasů), který v Kyjích nabídne komplexní rekultivaci pozemku s výsledným využitím primárně pro volnočasové aktivity, jak místních obyvatel, seniorů, dětí, tak i návštěvníků.

fit-park-vlkovicka-priklad-vybaveni

Pravidla, harmonogram, seznam všech návrhů i výsledky participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás 2021 najdete zde.