ZPĚT NA AKTUALITY

Posilování demokracie prostřednictvím participativního rozpočtování na školách

16.6.2023

Naše projektová manažerka Helga prezentovala na workshopu o školních participativních rozpočtech, jejich možném vývoji a přerodu v participativní projekty na komunální úrovni.

Současné modely politické participace a vzdělávání mládeži stále neposkytují dostatečné příležitosti se zapojit. Mladí lidé tak často nejsou připraveni na aktivní občanství. Jak se současné politické instituce ve střední a východní Evropě potýkají s úpadkem demokracie a důsledky covidové pandemie, vidíme stále větší potřebu zapojit mladé lidi do dialogu o budoucnosti místních demokracií s cílem zachovat národní, regionální i globální stabilitu a blahobyt.

Za účelem řešení těchto problémů začínají někteří aktéři, včetně zemí Visegrádu, experimentovat se školním participativním rozpočtováním (PB). V tzv. Pébéčku se studenti zapojují do rozhodování o tom, jak utratit část rozpočtu školy. Školní participace mládeži v praxi pomáhá rozvíjet argumentační i komunikační dovednosti a osvojit si principy demokratické společnosti. Učí je zodpovědnosti i práci v týmu. Všechny tyto dovednosti jsou životně důležité pro zdraví demokracie. Pro mladé lidi je Pébéčko, ve kterém navrhují a hlasují o reálných projektech pro zlepšení jejich komunity, často první šance zapojit se do veřejného života.

Na základě těchto podnětů vznikl v rámci projektu visegrádské spolupráce české Participation Factory, polské Fundacja Pole Dialogu a maďarské Alternatív Közösségek Egyesülete workshop, kde naše projektová manažerka pro školy prezentovala své zkušenosti a know-how se Školním Pébéčkem. Akce se konala 15. června v Centru strategie Prahy 1 a kromě odborníků na participaci se jí zúčastnili aktivní studenti i zástupci měst a obcí.

Děkujeme za pozvání, podnětnou diskuzi a zajímavé prezentace ostatních řečníků!

Fáze školního participativního rozpočtu (Pébéčka): materiál Participace 21