ZPĚT NA AKTUALITY

Platforma Decision 21 se umístila v globálním žebříčku digitálních participativních nástrojů 2024

4.4.2024

Žebříček, který třetím rokem vydává organizace People Powered, poskytuje expertní hodnocení 30 předních světových nástrojů pro e-participaci.

Hodnocení digitálních nástrojů je založeno na šesti kritériích: cena (cost), požadavky na kapacitu (capacity requirements), funkce (features), přístupnost (accessibility), etika a transparentnost (ethics and transparency), dosavadní výsledky a spolehlivost (track record and reliability). Skóre pro každou z kategorií bylo standardizováno na stupnici 1-100, přičemž každému kritériu byla dána stejná váha.

Organizace People Powered sezvala různorodou a nezávislou skupinu odborníků na digitální participaci. Ti v komisi hodnotili celkem 30 předních světových platforem pro digitální participaci. Členové komise při hodnocení nekomunikovali s vývojáři platforem. V komisi usedli zástupci z Afriky, Asie, východní Evropy, Latinské Ameriky, Severní Ameriky a západní Evropy.

Hodnocení platformy Decision 21 (Zdroj: People Powered)

Cílem žebříčku je pomoci obhájcům a tvůrcům politik vybrat vhodnou digitální platformu pro participaci, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Hodnocení najdete zde.