ZPĚT NA AKTUALITY

„Pébéčko“ posouvá New York vpřed

4.5.2016

V chladném dubnovém odpoledni se hrnou zástupy místních obyvatel do tělocvičny. Nejdou ale cvičit, chodby jsou polepené plakáty, fotkami a kresbami. I tady se totiž bude rozhodovat o tom, mezi které z projektů občané rozdělí milion dolarů, které město vyčlenilo pro tento distrikt.

V sále to bzučí jako v úle. Hlasy zástupců jednotlivých projektů, ale i těch, které o jejich podpoře budou rozhodovat, se slévají v jeden šum. Člen městské rady Ydanis Rodríguez míří do středu tělocvičny a říká do mikrofonu: „Můžete mi, prosím, věnovat pozornost,“ čeká, usmívá se a očima hledá známé tváře v místnosti. „Chtěl bych vám všem moc poděkovat, že jste přišli, abyste se zúčastnili druhého ročníku participativního rozpočtování.“ Tělocvičnou se rozléhá potlesk. „Ne, ne, vážně, všem delegátům, dobrovolníkům, ale i mým zaměstnancům, kteří se zasloužili o tom, že je tento ročník „pébéčka“ tak úspěšný, patří obrovský dík.“

Tahle scéna je jen střípkem v mnohem větším projektu participativního rozpočtování, které se týká více než poloviny New Yorku. Co je Participativní rozpočtování (česky „pébéčko“)? Jde o demokratický proces původem z Jižní Ameriky, ve kterém členové komunity přímo rozhodují o tom, za jaké projekty utratit část městského rozpočtu. Jak oficiálně říká Rada města „pomáhá k tomu, aby bylo rozhodování o rozpočtu jasné a přístupné komukoliv“ a „dává občanům, kteří předtím nebyli zapojeni do politického procesu, opravdovou sílu“. V tomto roce se v New Yorku konal už pátý ročník „pébéčka“. Zúčastnili se ho obyvatelé 28 městských distriktů a společně rozhodli o využití více než 32 milionů dolarů z veřejného rozpočtu.

„K participativnímu rozpočtování jsem se dostal jednoduše – miluji totiž dobrovolnickou práci,“ říká Jennifer Brew, matka, realitní agentka a také reprezentantka projektu na renovaci hřiště na Marble Mill Houses v desátém distriktu. „Když jsem přišla na první setkání k navrhování projektů, někdo navrhl dát do pořádku dětské hřiště, ale pak tuto myšlenku opustil. Vadilo mi to, nechtěla jsem to tak nechat a proto jsem tady, abych právě tomuto projektu pomohla.“

Výdaje na participativní rozpočtování nejsou nějakým speciálním grantem či výdajem navíc z městské kasy. Peníze jdou z fondů členů městské rady, kteří se rozhodli, že umožní občanům, aby sami rozhodli, jak rozdělí něco mezi třetinou a pětinou ročního rozpočtu z těchto fondů. Jak vysvětluje Rodríguez, „k pébéčku“ mě přesvědčil právě ten nový prvek, který umožňuje nahlédnout, jak se lidé v komunitě cítí. V tomto roce jsme zdvojnásobily počet hlasů v našem distriktu, napřesrok ho chceme ztrojnásobit.“

Letos newyorská městská rada a další v „pébéčku“ zainteresované strany přizvali do projektu nového partnera: Demokracii 2.1. Ve spolupráci s městskou radou D21 připravila design papírové i elektronické volby, zařídila unikátní skenování papírových hlasovacích lístků a počítání hlasů, vyvinula aplikaci na online registraci voličů a do ní přidala hned deset jazykových mutací.

Celkový dojem z D21?  Jednoznačně nadšení. Účastníci „pébéčka“ oceňovali, že využití až pěti hlasů zvyšuje pravděpodobnost, že alespoň jeden z návrhů, pro které hlasovali, získá podporu, stejně jako online registraci a hlasovací možnosti. „Je skvělé, že se můžu v klidu posadit, registrovat se, projít si možnosti a během pár minut odhlasovat. Je to snadné a bezbolestné,“ poznamenává žena v Brooklynském museu, kde před chvílí svými hlasy podpořila některé z projektů. Většina Newyorčanů letos hlasovalo prostřednictvím klasických papírových lístků. „Pébéčko“ lze ale uchopit různými způsoby. V portugalském Cascais hlasovali občané pomocí SMS, v Praze 10 zas výhradně online.

Letošní účast občanů New Yorku odráží skutečnost, že se participativní rozpočtování stává všeobecně uznávanou a oceňovanou metodou. Vloni bylo odevzdáno 51 362 hlasovacích lístků, letos už 67691. „Čekal jsem, že budou převládat negativní reakce, protože lidé jsou obecně k vedení města cyničtí,“ říká Jose Porreti, který má v kanceláři radního Ydanise Rodrígeze „pébéčko“ v gesci. „Ale nakonec jsem byl velmi mile překvapen. Hlasování bylo úžasné. Lidé jsou z celého procesu nadšení. V našem distriktu byl ve srovnání s loňským rokem počet odevzdaných hlasů dvojnásobný.“