ZPĚT NA AKTUALITY

V Hlinsku se uskutečnil pilotní projekt Pébéčka na střední škole

1.11.2019

Poprvé jsme Školní Pébéčko realizovali na střední škole. Pilotní projekt středoškolského participativního rozpočtu proběhl na gymnáziu K. V. Raise a SOU v Hlinsku. Přečtěte si rozhovor s koordinátorkou projektu PaedDr. Dagmar Kantůrkovou.

Jaké jsou Vaše běžné povinnosti ve škole?

Kromě toho, že učím, zajišťuji navíc výchovné a kariérní poradenství. Mám na starosti i všechny maturanty, kteří se rozhodují, kam na vysokou školu nebo jim pomáhám při hledání stáží.

K tomu všemu jste se navíc rozhodla, že budete koordinátorkou školního participativního rozpočtu. Jak jste v prvotní fázi o Pébéčku vůbec dozvěděla?

Přišel za mnou student ze čtvrtého ročníku a zeptal se mě, jestli bychom do toho nešli. Já jsem o tom předtím vůbec nevěděla, ale lákala mě příležitost zkusit se studenty něco nového, co nejen ozvláštní výuku, ale zároveň jim to i přinese reálné výstupy.

Jaké konkrétní reálné výsledky máte na mysli?

Studenti získali sebevědomí a zjistili o sobě, že to zvládnou. To oni sami byli klíčovými hráči v celém projektu, který si sami řídili a my jsme do toho zasahovali minimálně. Osobnostně na tom hodně vyrostli. Zároveň po skončení Pébéčka viděli výsledek svého úsilí.

Pro Pébéčka je potřeba vytvořit realizační tým ze studentů. Jak jste jej vybrala?

Vytvořila jsem skupinu ze studentů, kteří jsou aktivní, umí spolupracovat a je na ně spolehnutí. Tým jsem nevytvářela sama, využila jsem pomoci jedné studentky, která je mou pravou rukou i v jiných projektech. Zná své spolužáky z jiného úhlu, než je znám já a zároveň dokázala odhadnout, jaká bude dynamika týmu. Aktivita ze strany realizačního týmu byla klíčová pro zdárné dokončení projektu.

Jak moc pro Vás byla realizace náročná?

Nejvíce času mi zabrala příprava v první fázi projektu. Musela jsem si zjistit, o co se bude jednat, protože jsem poté předávala tyto informace studentům. Ve chvíli, kdy se Pébéčko rozjelo, tak už to nebylo tak náročné. Znovu vyzdvihnu, že koordinační tým byl skvěle vytvořen a jeho pomoc byla klíčová pro zdárný průběh projektu. Já jsem do projektu chtěla zasahovat co nejméně, i když jsem se účastnila veškerých schůzek, myslím, že pro studenty je důležité vědět, že odvedli 99 % veškeré práce.

Co myslíte, že Pébéčko přineslo koordinačnímu týmu?

Pokud to pojmu velmi prakticky, tak pro studenty 3. a 4. ročníků je důležitá jakákoliv aktivita navíc. Hlásí se na vysoké školy a doporučující dopis a certifikát od Vás jim může přilepšit u přijímacího řízení. Konkurence je veliká, jakákoliv činnost nad rámec běžných povinností se počítá. Zároveň se naučili spoustu dalším věcem. Spolupráci, kritickému uvažování nebo například koordinaci úkolů. To je cenná zkušenost, kterou budou rozvíjet celý život. Přínosy to však má pro všechny zapojené studenty zejména z pohledu finanční gramotnosti a utužení komunity ve škole.

Jaká je role učitele/koordinátora v nižších ročnících a jak se to mění s vyššími ročníky?

Studenti v nižších ročnících jsou obecně zvyklí plnit pokyny. Nejsou moc vedeni k samostatnému zjišťování informací a aktivnímu zapojování do chodu. Ve vyšších ročnících je aktivita studentů lepší.

Vyskytly se při realizaci nějaké překážky, měla jste nějaké obavy?

Říkala jsem si, že to budu muset projednat s vedením školy. Obhajovala jsem něco, o čem jsem neměla podrobné informace, ale věřila jsem té myšlence. Ale i pana ředitele myšlenka zapojit studenty do chodu školy nadchla.

Kdy myslíte, že je nejlepší doba na realizaci Pébéčka?

Nejlepší čas je podle mě po pololetním vysvědčení. Začátek školního roku je dost hektický až do Vánoc. Před koncem pololetí se studenti snaží vylepšit svoje známky a píší písemky. Po vysvědčení je většinou trochu uvolněnější nálada a je prostor dělat i jiné aktivity jako třeba Pébéčko.

Do jaké míry Pébéčko narušilo běžný chod Vaší školy?

Myslím, že nijak zásadně. Zvládli jsme to souběžně s našimi běžnými školními povinnostmi.

Jaké je Vaše zhodnocení Pébéčka, překvapilo Vás něco?

Překvapilo mě, jak studenti přemýšlejí. Všechny nápady byly velmi dobré a reálné. To mě velmi potěšilo. Líbilo se mi, že projekt je postaven na myšlence, že pokud se mi něco nelíbí, mám tu šanci to změnit. To je hodně motivující.

PaedDr. Dagmar Kantůrková je učitelkou, výchovnou a kariérní poradkyní na gymnáziu K. V. Raise a SOU v Hlinsku. Studentům 3. a 4. ročníku nabízí poradenství ohledně výběru vysoké školy nebo jim pomáhá při hledání stáží ve firmách. Poskytla studentům příležitost a vytvořila podmínky pro realizaci středoškolského participativního rozpočtu. Vyučuje ruský jazyk a tělesnou výchovu.