ZPĚT NA AKTUALITY

Participací ke spokojenému městu: Případ parku Solidarita

15.8.2018

Při obnově parků či proměně veřejných prostranství je někdy velmi těžké trefit se do vkusu občanů. Participace je způsob, jak to zvládnout. Jednoduše, efektivně a ke spokojenosti všech zúčastněných.

Participace je nástroj, díky němuž lze měnit tvář města k maximální spokojenosti jeho občanů. Obzvláště palčivé je to v případě revitalizací veřejných prostor. Lidé ze sousedství totiž nejlépe vědí, kdo například do místního parku chodí, která místa jsou v něm nejkrásnější a která by naopak potřebovala zásah profesionálů. Jejich podnětné názory se bohužel často nedostanou k těm, kteří o revitalizaci rozhodují.

Participaci podporuje i řada městských architektů a urbanistů. Z praxe totiž vědí, že pro kvalitní a dlouhodobou proměnu veřejných prostor nestačí jen rozumět své profesi a sledovat aktuální trendy. Také je nutné vědět, co chtějí místní. Participace jim tyto otázky zodpoví. Zahájení dialogu mezi odborným pohledem architekta a zájmy občana jako uživatele daného veřejného prostranství je výzvou, která musí být dobře zvládnutá.  

Revitalizace parku po 70 letech

Jak participace v takovém případě funguje? Jako názornou ukázku lze uvést projekt revitalizace centrálního parku na sídlišti Solidarita v Praze 10 – Strašnicích. Solidarita vznikla krátce po druhé světové válce jako první pražské sídliště. Nejenže je tato lokalita urbanisticky řešena unikátně, zachovala si ale i svůj původní komunitní ráz. Park v jeho středu dodnes slouží obyvatelům jako místo pro relaxaci, setkávání, sport či procházky se psem. Bohužel od dokončení v padesátých letech neprošel větší revitalizací a jeho potenciál tak zůstával dlouho nevyužitý.

Radnice Prahy 10 se proto rozhodla vdechnout parku novou tvář a umožnit více než dvěma tisícům domácností žijící na sídlišti, aby mohly park využívat naplno. Spustila proto participativní projekt, jehož realizaci zajistila společnost D21.

Otázky, diskuze a hlasování

Jak projekt probíhal? Odborníci, kteří ho připravovali, nejprve zmapovali sociografickou situaci na sídlišti. Obecným problémem řady municipalit je totiž absence či nedostatek aktuálních a objektivních dat o veřejnosti a z toho plynoucí vyvozování závěrů na základě domněnek. Podle získaných informací o povaze obyvatel pak začali chystat první fázi samotné participace. A to takovou formou, aby na ni občané co nejlépe zareagovali. Jednou ze základních podmínek pro úspěch participativního projektu je otevřenost, získání důvěry a neustálá komunikace s občany. Je to logické. Kdo by se chtěl podílet na něčem, co nepůsobí důvěryhodně? Naopak se správným přístupem nehrozí, že by občané neměli zájem se na proměně svého sousedství podílet.

V první fázi projektu proto D21 seznámila občany s možností participace – tedy s tím, že o podobě rekonstrukce parku Solidarita mohou rozhodnout sami. Kromě toho s pomocí profesionálních tazatelů připravila také bleskový průzkum mezi občany. Díky němu zjistila základní informace o životě na sídlišti Solidarita a také získala data pro přípravu nadcházejících sousedských setkání tak, aby probíhala hladce a maximálně efektivně. Projekt se nezaměřoval pouze na park samotný, ale i na data o místní lokalitě a komunitě obecně. Komplexní revitalizace parku se totiž logicky netýká pouze vnitřního parku a jeho vybavení, ale ovlivňuje i vnější aspekty (např. dopravu v okolí).  

Hlas veřejnosti, odborníků i dětí

Veřejné setkání

Na dvou veřejných setkáních se pak pomocí moderované diskuze obyvatelé sídliště vyjadřovali k věcem, které jim na parku vadí, a kterých si naopak cení. Z těchto setkání pak vzešla základní představa pro revitalizaci. Zajímavostí je i zapojení žáků základní školy poblíž parku. Jelikož do něj žáci často chodí s učiteli, zahrnula D21 do svých průzkumů i nejmladší generaci. Nová podoba parku Solidarita tak bude plnohodnotně sloužit i dětem, kteří se učí nebo tráví polední přestávku v přírodě.

Dodavatelé participativního řešení z platformy D21 podle připomínek občanů i dětí formulovali témata k závěrečnému hlasování. To probíhalo na webové platformě snadno přístupné z počítače nebo mobilu. Před jeho spuštěním dostalo všech 2390 domácností žijících poblíž parku do schránky obálku s unikátním kódem, který jim odemknul přístup do hlasovacího systému. Výsledky hlasování nakonec radnice promítla do zadání pro architektonická studia ve výběrovém řízení pro revitalizaci parku.

Po vypracování odborných studií získali občané opět právo vyjádřit se, tentokrát k jejich konkrétní podobě. V online hlasovací aplikaci mohli posoudit například to, jak se návrhy vypořádávají s řešením zeleně, potřebným mobiliářem, hřišti či bezpečnosti v okolí přilehlé základní školy. Mimo to prozradili, jak park hodlají využívat a hlasovali také o tom, který z návrhů považují za nejzdařilejší. Takové informace bývají pro radnice nedocenitelnou pomůckou při rozhodování. A není to zdaleka jen případ revitalizace veřejných prostor.

Pomoc občanů při rozhodování

Příklad parku Solidarita je unikátním projektem, který v České republice nemá srovnání. Ukazuje sílu participace při rozhodování otázkách, jež se přímo týkají každodenního života občanů. Umožní jim, aby přispěli ke zlepšování života ve svém sousedství, zároveň ale přenechává technickou stránku věci odborníkům.

Díky tomuto spojení lze zdokonalit rozhodovací proces tak, aby proměny veřejných prostor vedly ke spokojenosti obyvatel, dlouhodobě sloužily svému účelu a celkově umožňovaly rozvíjet obec nebo městskou část jako harmonické místo k životu. V dlouhodobém horizontu pak participace napomáhá propojovat občany a radnici. Zlepšuje vzájemnou komunikaci a v konečném důsledku posiluje důvěru v úředníky a volené zástupce.