ZPĚT NA AKTUALITY

Participace není přímá demokracie: Neexperimentuje, ale rozvíjí

31.8.2018

Přímá demokracie je téma, o kterém se v současné politice hodně hovoří. Někdy si ji lidé spojují i s participací. To by byla ovšem mýlka. Participace slouží jako pomůcka pro kvalitní a dlouhodobě udržitelný rozvoj obce. Propojuje občany, radnici a místní komunitu – rozhodně se nesnaží změnit stabilní a osvědčený systém zastupitelské demokracie.

Participace přináší radnicím a občanům celou řadu výhod. Zlepšuje vzájemnou komunikaci a zajišťuje, aby politici a úředníci skutečně věděli, co lidé v obci chtějí. Tím dlouhodobě podporuje úspěšné fungování radnice a dává jí možnost rozvíjet skutečně potřebné a smysluplné projekty.

Neměla by se však zaměňovat s přímou demokracií. Participace v žádném případě neslouží k tomu, aby nahrazovala zastupitelskou demokracii nebo vedla ke změně volebního systému. Je to naopak doplněk, díky němuž mohou občané projevit zájem o fungování obce, přinést smysluplné nápady ke zlepšení veřejného života, zefektivnit její hospodaření a podílet se na přípravě dlouhodobých plánů a investic.

Radnice pak může participaci využívat jako ideální nástroj pro to, aby obec vedla k maximální spokojenosti občanů a co nejsmysluplněji nakládala s veřejnými zdroji. 

Participace pomáhá odhalit problematické lokality v obci, skryté boláky a nevyřešené otázky, které trápí občany a radnice je zdánlivě přehlíží – byť o nich třeba ani neví. Díky zpětné vazbě občanů je může rozkrýt a začít řešit. S profesionálním vedením participativních projektů to nemusí být zdlouhavé ani složité. Přitom to výrazně zlepší život v sousedství a vztah dané komunity s radnicí.

Jak zlepšuje participace život v českých městech?

Jako příklad fungování participace může sloužit Chomutov. Ten spustil letos druhý ročník participativního projektu Náš Chomutov, v němž umožnil občanům rozhodovat o tom, jak zužitkovat část veřejného rozpočtu. V loňském roce se díky tomu dočkalo město rekonstrukce cest a oživení přírodního prostoru Bezručovo údolí, který využívají místní pro rekreaci a sport, výstavby nové venkovní posilovny nebo obnovy městského parku. Letos občané navrhli a odhlasovali modernizaci psího útulku, nové dětské hřiště nebo oživení kurtů na plážový volejbal.

Participace ovšem nemusí sloužit jen ve velkých městech. Stejně dobře pomáhá zlepšit život i v malých obcích. Pro ukázku lze uvést participaci v Mníšku pod Brdy. V loňském roce si radnice a občané vyzkoušeli participativní rozpočet na zkoušku s omezeným rozpočtem. Jelikož se setkal s pozitivním přijetím a vzbudil velký zájem, rozhodl se letos Mníšek spustit projekt participativního rozpočtu naplno. V tuto chvíli už se realizují schválené projekty z loňska, které navrhli a odhlasovali si sami občané. Jedná se v prvé řadě o vybudování protihlukové stěny. Ta zpříjemní život celé řadě místních bydlících poblíž dálnice D4, jež Mníšek protíná.

Otevřená komunikace – smysluplné vedení

Přímá demokracie často vede k rozdělení společnosti. Nastolí kontroverzní téma, na něž mají lidé protichůdné a jasně vyhraněné názory, a nechá je rozhodnout o jeho řešení. Vítězný návrh mnohdy projde jen o pár procent a zanechá poraženou stranu ve zklamání a trpkosti. Příkladem z nedávné doby může být referendum o Brexitu. Participace na druhou stranu vede dialog mezi radnicí a občany. Využívá dotazníky, veřejné průzkumy i online hlasování. Napomáhá přitom k tomu, aby byla tato komunikace co nejefektivnější.

Jak toho docílí? Uvedeme příklad z praxe. V D21 se nezřídka setkáváme se situací, kdy oficiální místa neustále kontaktuje úzká skupina místních obyvatel, kteří se snaží všemi silami prosadit nějaký svůj nápad. Může jít například o oddíl, jenž lobbuje za nové sportoviště nebo o obchodníky snažící se využít veřejné zdroje k nastavení příznivých podmínek pro rozvoj svého podnikání. Díky jejich nepřetržitým návrhům, dopisům a připomínkám se někdy stane, že radní vyhodnotí jejich záměry jako něco, co žádají všichni občané. Když se pak pustí do realizace příslušných projektů, zjistí, že je většina společnosti proti. Ale to už bývá pozdě.

Díky online průzkumům a hlasováním jsme tak několikrát v praxi zjistili, že projekt prosazovaný malou, ale hlasitou skupinou občanů ve skutečnosti skončil až na chvostu zájmu. Jako mnohem důležitější se naopak ukázalo něco, co vůbec nebylo v zorném poli ani plánech radnice. I to je důkaz, jak může participace pomáhat k rozvoji města. Nijak přitom nezasahuje do stávajícího uspořádání a neohrožuje stabilitu obce tím, že začne experimentovat s dnes často diskutovanými, avšak reálně neprozkoumanými možnostmi přímé demokracie. Například starosta Litoměřic již dlouhodobě využívá průzkumů, aby dal občanům možnost vyjádřit vlastní názor. Díky tomu si drží stabilní pozici v úřadu již od roku 2002, realizoval řadu úspěšných projektů a těší se velké popularitě.

Prostor pro aktivní občany

Participace buduje komunity

Dnes se čím dál více lidí začíná věnovat veřejným projektům, které pomáhají zlepšovat život a stmelovat místní komunitu. Konají se sousedské slavnosti, posezení, kulturní akce nebo se objevují společné zahrady, kde se kromě pěstování ovoce a zeleniny také scházejí lidé z okolí.

Ne vždy ale radnice dokáže najít s lidmi, kteří se snaží přispívat k rozvoji komunity, společnou řeč. Takovíto aktivní občané mají často skvělé nápady, čas i chuť je realizovat. Chybí jim však schopnost prosadit je na oficiálních místech a zajistit potřebná razítka, povolení a v ideálním případě také prostor pro jejich uskutečnění. Participace nabízí takovýmto lidem příležitost, jak nápady dotáhnout do úspěšného konce. Stačí přitom jen dostatek hlasů od ostatních občanů. Co může být lepší důkaz kvalitního veřejného projektu, než zájem a podpora místních? Participace zkrátka staví mosty mezi komunitami, autoritou a občanem.

Jak se liší participace od přímé demokracie?

  • spojuje společnost a hledá řešení pro užitek všech obyvatel
  • nesnaží se měnit systém skrz kontroverzní témata
  • jasně ukáže zájmy a problémy občanů
  • buduje důvěru mezi občany a radnicí
  • pomáhá rozvíjet harmonickou komunitu