ZPĚT NA AKTUALITY

Golčův Jeníkov: když dělá malé město velké věci

15.8.2019

Participativní rozpočet není pouze výsadou velkých měst, realizovat ho může každá municipalita nezávisle na počtu obyvatel. Město Golčův Jeníkov na Vysočině nechalo svých přibližně 2 700 obyvatel rozhodnout o využití 1 milionu korun v rámci “Tvoříme Golčův Jeníkov”.

Realizace participativního rozpočtu v malém městě či obci může být výhodou. V menším počtu obyvatel má hyperlokální charakter a úředníci jsou s veřejností v úzkém kontaktu. Tak tomu bylo i v Golčově Jeníkově, které dalo svým občanům prostor pro nápady, které by mohly zlepšit život místních. Lidé mohli navrhovat projekty věcí, které jim v jejich městě či obci chybí. Možnost navrhovat měl každý občan Golčova Jeníkova nebo vlastník nemovitosti v této lokalitě (včetně místní části) starší 15 let. Navrhovatelem projektu naopak nesměl být člen zastupitelstva, spolek ani organizace, protože participativní rozpočet je určen primárně pro širokou veřejnost. Skrze hlasování občané vybrali projekty, na které město dá vyčlenené peníze z rozpočtu a realizuje. Kritériem bylo, aby projekt sloužil místním obyvatelům a jeho realizace proběhla na městském pozemku. Náklady jednoho projektu byly pro Golčův Jeníkov limitovány do 300 000 Kč, pro místní části do 200 000 Kč.

Častým dilematem pro mnohá města je volba optimálního ověřovacího mechanismu hlasujících (tzv. verifikace). Výhodou malých participativních rozpočtů je možnost zvát občany do hlasování osobně. Tak tomu bylo i v případě Golčova Jeníkova, kde zástupci města roznesli do poštovních schránek občanů vygenerované unikátní PIN kódy, skrze které se mohli lidé do hlasovací platformy přihlásit.

Proces participativního rozpočtování odstartoval začátkem tohoto roku, kdy město začalo s informační kampaní. Od února občané v online platformě D21 zadávali své návrhy projektů, které by město mělo z vyčleněných peněz realizovat. Součástí participativního procesu bylo také veřejné setkání úředníků s občany, kontrola podaných návrhů vedením města a kampaně navrhovatelů. Během června probíhalo hlasování, kdy se občané za možnosti udělit více hlasů vyjadřovali k projektům, které by realizovat chtěli, a které naopak nikoliv. Celkem se do online hlasování zapojilo 391 občanů Golčova Jeníkova a místních částí. Ti rozhodli o 3 vítězných projektech, na jejichž realizaci město rozdělí až 1 milion korun. Hlasování se mohl účastnit každý občan starší 15 let s trvalým pobytem v Golčově Jeníkově nebo vlastník nemovitosti v této lokalitě, včetně místních částí. Největší zastoupení hlasujících tvořili lidé mezi 36-50 lety (24,8 %), dále pak 51-65 lety (23 %). Skupinou s nejnižší účastí jsou překvapivě mladí občané Golčova Jeníkova mezi 21-35 lety (20,5 %).

A jak hlasování dopadlo? Největší podporu dostal od občanů projekt Lesopark “Skalka”, podpořilo ho celkem 80 % hlasujících. Město poskytne čtvrt milionu korun na zvelebení a úpravu lesoparku tak, aby nabízel možnost posezení a odpočinku. Dále vystaví přírodní cestu pro pěší a cyklisty, kryté posezení s místem pro děti. Druhým projektem, pro který v platformě hlasovalo 63 % občanů, je vytvoření projektové dokumentace na cestu pro pěší a cyklisty vedoucí od fotbalového hřiště k Vohančickému rybníku. Město projekt podpoří 180 000 Kč. Posledním vítězným projektem je vytvoření venkovního fitness - Vitalparku, který podpořilo 40 % hlasujících. Golčův Jeníkov zakoupí celkem za 150 000 Kč venkovní fitness stroje a zajistí jejich instalaci do míst přístupných občanům - do parku či blízkosti dětských hřišť. Podrobné výsledky hlasování a další projekty, které občané navrhli, si můžete prohlédnout zde.