ZPĚT NA AKTUALITY

Participace a městská mobilita

25.11.2022

Na pozvání Centra dopravního výzkumu a Ministerstva dopravy jsme prezentovali na semináři "Podpora udržitelné aktivní mobility a nástroje pro práci s veřejností”. Zástupcům českých měst jsme představili online platformu Decision 21 a uvedli pár příkladů úspěšného spojení participace s městskou mobilitou.

Města utváří lidé, kteří v nich žijí. Bez kvalitní komunikace mezi radnicí a veřejností se Smart City mění v Smrt City.

Touto větou jsme zakončili náš výstup na semináři "Podpora udržitelné aktivní mobility a nástroje pro práci s veřejností", který se konal 22. listopadu v prostorách Impact Hubu na Vinohradech. Po úvodním slovu Mgr. Roberta Spáčila, Ph.D. z odboru dopravní politiky a životního prostředí Ministerstva dopravy ČR, následovala prezentace Centra dopravního výzkumu. Jejím stěžejním bodem bylo nové video, jež má širokou veřejnost motivovat k udržitelné mobilitě po městě. Mezi prezentujícími byli také zástupci města Uherský Brod a Pardubice, kteří představili své zkušenosti se zapojováním občanů. Téma udržitelné mobility a dopravy je s participací úzce spojené, což účastníkům potvrdily přednášky Národní sítě Zdravých měst ČR, naší Participace 21 a Agory CE.

Děkujeme za přínosné dopoledne a budeme se těšit na příští akci!

Zástupci českých měst