ZPĚT NA AKTUALITY

Škola mění studenty, studenti mění školu

14.7.2022

Na Gymnáziu Pierra de Coubertina ve slovenských Piešťanech si studenti i zaměstnanci školy vyzkoušeli participativní rozpočtování, společně podávali návrhy na vylepšení své školy. Trnavský kraj na participaci uvolnil 1 000 €, vítězné projekty škola vyhlásila na Den dětí.

Sběr nápadů do participativního rozpočtu probíhal e-mailovou komunikací mezi březnem a dubnem tohoto roku. Nejlepší nápady poté jejich autoři detailněji zpracovali do projektů. Finanční strop pro jednotlivé projekty byl 500 € a celková částka vyčleněná Trnavským krajem na školní parti rozpočet 1000 €. Navrhovatelé prošli sérií praktických workshopů a na pomoc jim byla k dispozici školní koordinátorka. U projektů, které vedení školy schválilo jako realizovatelné, následně jejich autoři začli s kampaní. Ta probíhala jak v prostorách školy, tak online. O vítězných projektech poté rozhodly studentské hlasy.

Online hlasování na platformě Decision 21 se zúčastnili studenti na konci května tohoto roku, vítězné projekty škola vyhlásila na Den dětí. Jejich autoři se ve spolupráci se školní radou a vedením školy spolupodílejí na jejich realizaci.

Gymnázium Pierra de Coubertina pracovní listy

Studenti se tak během participativního rozpočtu naučí nejen projektovému řízení, ale třeba i fungování veřejných financí a procvičí si argumentační dovednosti. Jeden z workshopů, nazvaný Nie je mesto ako mesto, napodobil městský participativní rozpočet. Studenti se rozdělili do týmů, společně identifikovali nejzávažnější problémy ve městě a hledali pro ně řešení. Svůj návrh řešení museli obhájit před ostatními a poté všechny týmy hlasovaly, na jaké řešení by město mělo využít dané finanční prostředky.

A které projekty nakonec vyhrály? Na škole přibude automat na hygienické prostředky a zvelebí se posilovna.

Všem navrhovatelům gratulujeme!

Gymnázium Pierra de Coubertina skupinové foto