ZPĚT NA AKTUALITY

Nové trendy v participaci mládeže v Česku a na Slovensku

15.11.2021

Jakým způsobem se žáci a studenti v Česku a na Slovensku zapojují do rozhodovacích procesů, které se jich týkají? To je tématem online diskuze, kterou pořádáme ve spolupráci s Goethe-Institutem v rámci mezinárodního festivalu Freiraum. Debatovat budou čtyři řečníci z vládního, soukromého i neziskového sektoru.

ŘEČNÍCI:

• HELGA HRABINCOVÁ - manažerka školní participace ve společnosti Decision 21 a spoluautorka metodiky v aplikaci Školní Pébéčko.

• TOMÁŠ RÁKOS - spoluzakladatel společnosti Participation Factory a přední expert na participaci v České republice a na Slovensku.

• DOMINIKA BELLOVÁ - Úřad zplnomocněnce vlády SR pro rozvoj občanské společnosti spadající pod Ministerstvo vnitra SR.

• PETR FRANC - zvolený představitel Organizačního úřadu studentských unií evropských škol (OBESSU) a bývalý projektový manažer participativního rozpočtování ve městě Kutná Hora.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Timčo.

Debatující například objasní, proč jejich spolupráce vedla k inovaci projektů školního participativního rozpočtování. Proberou také, jak pandemie přispěla k digitalizaci některých forem participace, a zda je pokrok tímto směrem vůbec žádoucí.

Online událost bude v českém jazyce a uskuteční se již tuto sobotu 20. listopadu od 13:00. Akci pořádá společnost Decision 21 (zaštiťující aktivity Participace 21) ve spolupráci s Goethe-Institutem v rámci mezinárodního festivalu Freiraum.

CHCI SE ZÚČASTNIT