ZPĚT NA AKTUALITY

Hvězdné Říčany, stříbrná Praha, skokan Dobříš. Žebříček kvality života v českých obcích pro rok 2022

29.12.2022

Portál Obce v datech zveřejnil Index kvality života 2022. Jak se v něm umístily obce, se kterými spolupracujeme na zapojování občanů do rozhodování?

Index kvality života je v České republice sestavován v rámci projektu Obce v datech ve spolupráci se společností Deloitte. Kvalita života je měřena ve 205 českých obcích s rozšířenou působností a Praze. Měření probíhá ve třech klíčových oblastech lidského života: zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, vztahy a služby. Mezi kvalitou života a občanskou participací přitom existuje významný vztah. Dle výzkumu profesorky sociologie Claire Wallaceové z University of Aberdeen jde vyšší míra občanské participace ruku v ruce s vyšším skóre při hodnocení subjektivní pohody obyvatel a pozitivnějším hodnocením dalších aspektů veřejného života.

V rámci hodnocení kvality života hraje participace občanů roli především v oblasti vztahů a služeb. Jedním z hodnocených kritérií této oblasti je tzv. Index sounáležitosti (počet spolků a zájmových sdružení se sídlem na území obce vztažený na počet obyvatel) a Index zájmu o obecní a krajské volby (volební účast v obecních a krajských volbách). Právě pomocí participace může město u občanů vzbudit zájem o veřejné dění a chuť se na něm podílet. Ukázat, že občan svým názorem může přispět do diskuze a podílet se na rozvoji města.

Říčany

Říčany se v letošním žebříčku kvality života českých obcí opět umístily na 1. místě v rámci ČR i Středočeského kraje, přední příčku obhajují pravidelně. Své občany se snaží do rozhodování aktivně zapojovat od roku 2015, kdy radnice s využitím naší online platformy Decision 21 odstartovala projekt Řídím Říčany. Jeho cílem je motivovat občany k trvalému bydlení v Říčanech tím, že je radnice více zapojí do chodu města. Do projektu Řídím Říčany se registrovalo přes 1 800 místních, kteří se pravidelně účastní participativního rozpočtu a dalších menších hlasování typu Říčanský sportovec roku. Město je pokrokové i co se týče digitalizace - v roce 2021 spustilo v participativním rozpočtu verifikaci hlasujících přes Portál občana.

Praha

Na druhém místě se v Indexu umístila Praha, kde rovněž pomáháme s širokým spektrem participativních projektů. Participativní rozpočet pořádá mnoho pražských městských částí. Letitou tradici má například na Praze 5, kde letos radnice uspořádala již 6. ročník participativního projektu Zlepšuj Pětku. Třetím rokem se do participace zapojili občané Prahy 12, kde radnice na jejich návrhy vyčlenila 1,5 milionu korun.

Novinkou není participace ani pro Prahu 14, která se jí věnuje od roku 2017. Na poslední ročník participativního rozpočtu uvolnila radnice 5 milionů korun, ze kterých zafinancuje výstavbu dětského hřiště či nové vybavení do skateboarding haly. Druhé participativní kolo aktuálně probíhá v pražských Běchovicích, kde si loni občané například odhlasovali lepší dopravy do sousedních Klánovic.

Na Praze 6 pomohla participativní anketa naplánovat rekonstrukci polikliniky tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám obyvatel i zdravotnického personálu. Letos se městská část pustila také do participace na školách - v projektu Šance do škol vyčlenila 2,5 milionu korun na zapojení žáků v místních základkách.

Černošice

Černošice se v Indexu kvality života umístily na pátém místě, stejně jako minulý rok. V roce 2022 město po velmi úspěšném pilotu realizovalo již 2. ročník participativního rozpočtu Černošická šance.

Dobříš

Město Dobříš si v žebříčku oproti loňsku polepšilo o 57 příček a stalo se tak druhým největším skokanem letošního roku. Dle Indexu kvality života je Dobříš nejlepším místem pro život na Příbramsku. V zapojování občanů do rozhodování je dlouhodobě velice aktivní - aktuálně probíhá již 5. ročník participativního rozpočtu. Minulý rok se zde do participace zapojil rekordní počet obyvatel, město na jejich přání staví pumptrack a pro děti vytváří barevné hry na chodník.

Výše zmíněné obce jsou ukázkou našich partnerů. Širší výčet měst a škol, se kterými spolupracujeme, najdete v Mapě participace.